Výstavy Umeleckej besedy Slovenska v Senici k 110. výročiu narodenia maliara Jána Mudrocha (1909-1968), rodáka zo Sotiny

Výstavy Umeleckej besedy Slovenska v Senici k 110. výročiu narodenia maliara Jána Mudrocha (1909-1968), rodáka zo Sotiny

4. februára uplynie 51 rokov od úmrtia a 28. marca 2019 si pripomenieme už 110 rokov od narodenia maliara, vysokoškolského pedagóga, in memoriam národného umelca, Jána Mudrocha – rodáka zo Sotiny, dnes miestnej časti Senice. V Záhorskej galérii Jána Mudrocha (ZGJM) bude vo štvrtok 7. februára 2019 o 17. hodine vernisáž výstavy 76 autorov, členov Umeleckej besedy Slovenska (UBS). Časť diel je umiestnená v Galérii v podkroví Základnej umeleckej škole v Senici. Výstavy v oboch priestoroch budú do 24. marca tohto roku poctou jubilujúcej osobnosti. Ján Mudroch bol iniciátorom povojnovej obnovy činnosti UBS a medzi rokmi 1946-1950 i vedúcim výtvarného odboru tohto tvorivého združenia.

„Mladý maliar Ján Mudroch patrí už k tej generácii mladých umelcov, ktorá lačno hľadá svetovosť a chce sa zapojiť do medzinárodnej práce. Volí si námet dnešnej európskej maľby a okrem aktov, zátiší a podobizní skúša i kompozície. Vidieť, že postál dlho pred Cézannom i pred Bonnardom a že z našich umelcov mu najväčšmi utkvel Nowak. K týmto cudzím vplyvom pridáva Mudroch svoju farebnú citlivosť a zmyselnosť vynikajúcu nad priemer súčasníkov.“ Takto sa v článku „Ján Mudroch ve výstavní síni Elánu“ v Českom slove z 1. októbra 1937 na margo prvého Mudrochovho výstavného debutu v Prahe vyjadril český historik umenia, teoretik, kritik, publicista a profesor Akadémie výtvarných umení (AVU) v Prahe Václav Vilém Štech (1885-1974). V monografii Zity Kostrovej (Ján Mudroch – Pallas 1974) nájdeme o osobnosti tohto nášho významného rodáka veľa faktografie,i reprodukcií jeho diel a fotografie z ateliéru i z rodinného archívu.
Vo fondoch knižníc sa s výtvarným dielom Jána Mudrocha spolu s veršami nadrealistického básnika Štefana Žáryho (1918-2007) stretneme napríklad v knihe Maliar a modelka (Tatran 1972). Nájdeme ho i v Zborníku „Ján Mudroch – Obrazy a kresby“ z roku 2009. Prvá monografia o ňom je už z roku 1944 od Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905-1973) - „Mudroch. Kolorista slovenskej moderny“.
Z významných míľnikov v živote a zásluh tejto osobnosti o rozvoj moderného výtvarného umenia i výtvarného školstva na Slovensku pripomeňme aspoň najdôležitejšie. Ján Mudroch sa narodil 28. marca 1909 v Sotine a zomrel 4. februára 1968 v Bratislave.
Na maliarske štúdiá v súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave nastúpil v októbri 1927. Po krátkom pobyte na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe ho roku 1931 prijali na tamojšiu Akadémiu výtvarných umení (študoval u profesorov Jakuba Obrovského i Viléma Nowaka). Od roku 1938 bol členom Umeleckej besedy v Prahe.
Za svoje protifašistické názory mal v čase ľudáckej Slovenskej republiky problémy. Vylúčili ho napríklad zo Spolku slovenských výtvarných umelcov, zbavili ho honorovaného miesta docenta na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V roku 1944 ho s rodinou evakuovali do Senice, kde bola pri bombardovaní mesta pred koncom vojny časť jeho diela zničená.
Po druhej svetovej vojne sa Ján Mudroch zaslúžil o vznik Slovenskej národnej galérie a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorej prvým rektorom bol medzi rokmi 1949 -1952. Vychoval celú plejádu osobností nášho moderného výtvarného umenia, pričom k jeho pedagogickým zásadám patrilo – podporovať individualitu a jedinečnosť vo výtvarnom raste svojich študentov. Imaginárnosť jeho maľby a umelecké kvality Zita Kostrová v monografii o výtvarníkovi vystihla i týmito slovami: „Mudroch bol výsostným básnikom farby.“ Ján Mudroch po vojne podal pomocnú ruku tiež pri vzniku časopisu Kultúrny život.
Na dvoch fotografiách z archívu pani Miliny Rosovej vidíme maliara Jána Mudrocha s manželkou pri jeho poslednej návšteve v Senice v roku 1966, keď v Sotine ešte stál aj jeho rodný dom.
V Sotine je po Jánovi Mudrochovi pomenovaná ulica a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici odkaz umelca ukotvila i vo svojom názve. Od roku 1999 na jeho dielo nadväzuje (každé dva roky) Základná umelecká škola v Senici organizovaním medzinárodnej súťažnej výtvarnej výstavy detí a mládeže vo veku od 5 do 19 rokov – Mudrochova paleta. V odbornej porote pri jej vyhodnocovaní pracovalo doteraz viac renomovaných výtvarníkov Mudrochových žiakov, aj výtvarníkov syn docent Marián Mudroch. Na Záhoráckej stene slávy na Mestskom kultúrnom stredisku v Senici je od roku 2017 umiestnená hviezdička (ozubené slniečko) s menom akademického umelca – maliara Jána Mudrocha.
Výstavy 76 autorov Umeleckej besedy Slovenska k 110. výročiu narodenia Jána Mudrocha v Záhorskej galérii Jána Mudrocha a v Galérii v podkroví Základnej umeleckej školy v Senici potrvajú do 24. marca 2019. A 29. marca v ZUŠ Senica otvoria jubilejný 10. ročník Mudrochovej palety (potrvá do 27. apríla). Je cenné, že výtvarný a pedagogický odkaz Jána Mudrocha súťaž rozvíja aj v tvorivej oblasti - voľnou interpretáciou Mudrochovho diela alebo diel iných našich či svetových výtvarníkov. Neraz na výstave nachádzame deťmi stvárnenú postavu Mudrocha ako milovníka vážnej hudby s jeho obľúbenými husľami pod bradou.
Dielo Jána Mudrocha sa dostalo tiež na poštové známky bývalého Československa (dielo Strach, poprsie ženy z roku 1939) a Slovenskej republiky (Žena s čiernym klobúkom z roku 1939 v roku 2009).

Text: Milan Soukup
Foto: Milan Soukup + archív pani Miliny Rosovej

 

{gallery}20190131_mudroch{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.