XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Diana Glósová

XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Diana Glósová

3. miesto za poéziu v I. kategórii

Diana Glósová z Trnavy, navštevujúca Súkromné tanečné gymnázium Dušana Nebylu v Trnave získala umiestnenie medzi najlepšími poetmi v najmladšej vekovej kategórii. Hoci, na rozdiel od iných, poslala do LSLN ten najmenší možný počet súťažných  textov, o svojich kvalitách dokázala presvedčiť kompetentných. Ako jej tvorbu komentovala poetka Dana Podracká z Literárneho informačného centra? „Autorka zaslala len jednu báseň, napísanú v mužskom rode. Na tejto básni je zaujímavé to, že je akýmsi skúmaním porozumenia i neporozumenia medzi animou (dušou) a animusom (duchom, mysľou, povahou), teda medzi mužským a ženským princípom. Akoby srdce (pascalovsky) vedelo svoje a rozum to nedokáže vyhodnotiť. Toto napätie, ktoré prebieha zdanlivo bez napätia je vynikajúcim motívom pre zobrazenia rozumu v srdci, srdca v rozume.“

Ocenenej Diane Glósovej z Trnavy blahoželáme. Aj menom ďalších súťažiacich (ocenených i neocenených) sa však patrí z tohto miesta poďakovať odbornej porote, ktorá v jubilejnom ročníku LSLN 2016 pracovala pod vedením predsedu poroty spisovateľa, vysokoškolského pedagóga docenta Petra Valčeka. Spolu s ním mieru talentu a kvality textov pozorne hodnotili ďalší členovia poroty – poetka Dana Podracká, publicista a spisovateľ Marián Grupáč a literárny kritik Karol Csiba. Ich posudky môžu byť autorom povzbudením, odporučením či radou, ako so svojím talentom naložiť čo najlepšie, aby život s literatúrou – poéziou, prózou či krátkymi dramatickými útvarmi, bol pre súťažiacich radostným a úspešným.

Pri vyhlásení výsledkov 1. decembra 2016 sme naznačili, že XXX. LSLN 2016 bude mať pokračovanie a šance pre talenty sú na Záhorí (a v Senici zvlášť) naďalej otvorené. Nazrime ešte symbolicky do zápiskov jedného z porotcov – Mariána Grupáča. Roku 1997 bol  na LSLN oceneným súťažiacim. Komu napríklad on, ako čiastočne i Senicou „odkojený literát“, predpovedá úspešnú čitateľskú budúcnosť? Z jeho poznámok vyberám aspoň torzo: „Z poézie ma zaujala autorka Zuzana Gážiová, ktorá do súťaže poslala básne zrelé, vyrovnané, a predsa v niečom znepokojujúce, azda až provokujúce. V niektorých momentoch až vulgárne priama výpoveď ženy ma zasiahla a nedala mi básne nedočítať, a nezačať čítať nanovo. Veľmi dobré...
Peter Šípoš, vo veku 52 rokov vo svojich básňach dokazuje, že aj v zrelom veku môže človek písať mladícky, čerstvo a pútavo. Azda len na niektorých miestach mi trochu prekážala akási upätá strnulosť vo výpovedi. Potešili ma surrealistické, originálne obrazy a svojská poetika.
Nikoleta Preložníková ponúkla „iný“ pohľad na zamilovanosť, na sprofanovanú tému lásky a vzťahu muža a ženy. Citlivé, komorné, dobré.
V próze som si všimol najmä poviedku Paulíny Čambalovej, ktorá ma oslovila predovšetkým svojim zmyslom pre humor, vtipom a (seba)iróniou. Veľmi zaujímavé texty, myslím, že vhodné na publikovanie nielen v literárnom časopise, ale, spolu s inými textami podobnej kvality, i v samostatnej knihe.
Napínavou poviedkou z atraktívneho prostredia, ale i voľbou formy, ma „dostal“ Pavol Zlatovský. Jeho zmysel pre detail, formálne členenie a funkčnosť jednotlivých postupov ho azda predurčujú byť v budúcnosti úspešným autorom detektívok, či thrillerov. Dobre som si počítal.
Zuzana Martišková, ale aj Adriána Kondlová dokázali, že písanie môže byť zábava, poučenie, ale i celkom dobrý úlet. Ich poviedky boli pre mňa v niečom podobné, aj keď v skutočnosti boli obidve z úplne iného súdka. Spájalo ich v mojich (čitateľských) očiach niečo, čo ma uistilo aj tento rok v tom, že mladá slovenská literatúra je stále živá a zaujímavá. Výborné čítanie! “

Tešme sa na ich literárnu budúcnosť.

Text: Milan Soukup

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.