XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Kristína Oslejová

XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Kristína Oslejová

Hlavná cena za poéziu Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Kristína Oslejová je 17-ročná študentka Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici. V programe pri vyhlásení výsledkov XXX. ročníka LSLN účinkovala i v poetickej kompozícii z Novomeského básní, ktorú s Divadelným súborom Zádrapky (Záhorácke dramatické pokusy) naštudovala réžijne Linda Petráková.  DS Zádrapky pôsobiaci pri Základnej umeleckej škole v Senici získal v júni tohto roku osobitnú cenu poroty na celoslovenskej recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Čo na poézii Kristíny Oslejovej ocenila porota? Poetka Dana Podracká z Literárneho informačného centra to charakterizovala nasledovne: „Súbor básní je nezvyčajne zrelý. Pracuje s podobenstvom, časovou návratnosťou a aj s mystickou skúsenosťou, stavom mysle na hranici „tu“ a „tam“. Básnické prostriedky, ktoré na to využíva, sú pôvodné. Autorka pracuje s vnútorným obrazom a s vnútorne zažitou skúsenosťou. Oslejovej básne sú nevykonštruovane racionálne a zároveň pracujú s tajomstvom. Tajomstvom, ktoré je nevysloviteľné, a preto môže byť len naznačené v básnickom obraze, v jazyku.  Napriek cyklickosti a lineárnosti času pracuje s časovou slučkou, hovorí tak naraz o tom, čo sa stalo v budúcnosti, ktorá môže byť ovplyvnená minulosťou, ale aj naopak: minulosť môže byť ovplyvnená budúcnosťou. Tieto postupy považujem za inovatívne, moderné a básnické.“

Ktoré doterajšie ocenenia z literárnych súťaží si, Kristínka, najviac ceníš?
Cením si každé jedno ocenenie, ktoré dostanem, pretože je to pre mňa vždy posun ďalej.

Na ktorých súťažiach popri senickej si bola úspešná tohto roku?
Škultétyho rečňovanky- 1.miesto, Ihnátove Hanušovce – 3.miesto, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3.miesto, Radlínskeho Kúty – 2.miesto, Literárny Kežmarok – Čestné uznanie, Florinova jar – 2.miesto, Esej Jána Johanidesa – 2.miesto

Odkedy sa venuješ literatúre autorsky?
Asi od 12 rokov, ale najskôr som sa nezúčastňovala na literárnych súťažiach. Začínala som s písaním prózy, k poézii som sa dostala až neskôr.

Čo pre teba znamená laureátstvo v jubilejnej XXX. LSLN 2016?
Toto ocenenie ma naozaj potešilo, pretože to je zatiaľ najvyššie ocenenie aké som dosiahla na literárnych súťažiach.  A som veľmi rada, že sa mi ho podarilo získať práve v LSLN, teda na domácej pôde.

Máš, alebo mala si, nejaké literárne vzory?
Poéziu čítavam, ale nemám žiadne literárne vzory, snažím sa byť odlišná a jedinečná.

Aký je tvoj doteraz nepremenený literárny sen?
Mojou ambíciou je určite sa neustále zlepšovať a písať originálne básne.

O čie rady si sa doteraz najčastejšie opierala pri svojom literárnom raste?
Na svojich básňach pracujem sama.

Čo želáš rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa do LSLN 2016 zapojili a prišli sa do Senice podeliť o svoje skúsenosti?
Želám im veľa nápadov, tvorivosti a literárnych úspechov.

Čo nám ešte o sebe prezradíš?
Som úplne obyčajné 17-ročné dievča, ktoré má veľa záujmov. Tak z každého rožka troška. Študujem, športujem, chodím na literárno-dramatický odbor do ZUŠ, trávim čas s kamarátmi, počúvam hudbu, fotografujem, tancujem, píšem básne. Jednoducho, môj voľný čas je naozaj vyplnený tým, čo ma baví.

Blahoželáme ti k hlavnej cene, držíme palce a želáme v tvojej nielen v literárnej budúcnosti všetko najlepšie.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20161201_lsln/oslejova{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.