XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Paulína Čambalová

XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Paulína Čambalová

2. miesto za prózu v III. kategórii

Paulína Čambalová žije v Gbeloch. Tento rok získala bakalársky titul na Univerzite Komenského v Bratislave na Filozofickej fakulte v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie a pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni. V literárnych súťažiach je nováčikom, hoci literatúre sa autorsky venuje už od druhého stupňa na základnej škole, kde istý čas navštevovala novinársky krúžok svojej triednej pani učiteľky Mgr. Eleny Cígerovej. Čo na jej prózach ocenila porota? Z postrehov Karola Csibu vyberáme pár poznámok. „Paulína Čambalová vo svojich prózach ukazuje pomerne široký diapazón spôsobov písania (žánrové, tematické a pod.), čo je optimistickým vkladom do budúcnosti. Otázne je, ktorý z nich si obrazne „prisvojí“ a rozpracuje. Vo všetkých podobách je citeľný úvahový charakter, čo sa sekundárne prejavuje napríklad aj v pomalšom tempe rozprávania. To samotné vnímam ako trpezlivé, so zmyslom pre minuciózne rozpísanie situácií. Oceňujem tiež parodickosť výpovede, ktorá je podávaná čitateľom s mimoriadnym vkusom a empatiou.“

A teraz otázky a odpovede Paulíny Čambalovej. Čo pre vás znamená laureátstvo v  jubilejnej XXX. LSLN 2016?
Vzhľadom na to, že je to pre mňa premiéra, čo sa týka účasti vôbec v literárnych súťažiach, považujem laureátstvo v tomto ročníku celoštátnej súťaže LSLN 2016 za veľký osobný úspech.  Keďže je tento ročník jubilejný, o to viac si cením svoje umiestnenie sa.

Literárne vzory?
Literárne vzory nemám. Myslím si, že pre začínajúcich autorov je trochu nebezpečné nejaké mať, pretože sa to vždy odrazí v tvorbe. Nechcela by som, aby si moji čitatelia hovorili, že toto sa podobá na toho a toho spisovateľa / dielo.

Vaše ambície po štúdiu?
Dúfam v úspešné ukončenie štúdia na Univerzite Komenského , teda získanie magisterského titulu a následné uplatnenie sa v sfére aspoň nejako súvisiacej s mojím odborom.

Zatiaľ nesplnený literárny sen?
Rada by som raz videla svoju tvorbu v podobe kníh na pultoch kníhkupectiev.

Obľúbený autor?
Nemôžem povedať, že by som bola čitateľsky zameraná len na jedného autora. Medzi moje najobľúbenejšie knihy patrí Majster a Margaréta od M. A. Bulgakova, ale je i mnoho iných – Anna Karenina (L. N. Tolstoj), Láska je len slovo (J. M. Simmel), Mastičkár (T. D. Mostowicz), Vtáky v tŕní (Colleen McCulloughová), Rebeka (Daphne du Maurier), Charlieho malé tajomstvá (Stephen Chbosky)... Počas vysokoškolského štúdia som si obľúbila i poéziu Ivana Kraska, Emila Boleslava Lukáča a Miroslava Válka.

O čie rady ste sa doteraz opierali pri literárnom raste?
Na univerzite som navštevovala seminár zameraný na tvorivé písanie, ktorý vtedy viedla Mgr. Zuzana Šmatláková a momentálne navštevujem seminár Tvorivé písanie pre učiteľov, ktorý vedie doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD. Ich rady mi dodali odvahu „vyjsť s kožou na trh“ a pomohli mi rozvíjať svoju kreativitu.

Aká by bola vaša literárna navštívenka charakterizujúc samú seba (v rozsahu Tuctových 12, ale pritom „netuctových“ slov)?
Milujem slovenskú ortografiu, nevšedné príbehy, alternatívnu hudbu a módu 20-tych rokov minulého storočia.

O čom by mala byť vaša prvá vydaná kniha?
Ak by som napísala knihu, mal by to byť príbeh niečím výnimočný, zasadený do prostredia, ktorého reálie poznám, avšak dej by bol zasiahnutý niečím nadprirodzeným.

Čo želáte rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa do LSLN 2016 zapojili a prišli sa podeliť o svoje skúsenosti?
Ostatným umiestneným úprimne gratulujem. Pevne verím, že tí čo sa neumiestnili, skúsia šťastie aj na budúci rok a budú na sebe naďalej pracovať.                                                                                                              

Blahoželáme.

Text: Milan Soukup
Foto: Milan Soukup, Vladimír Holický

 

{gallery}20161201_lsln/cambalova{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.