XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Pavol Zlatovský

XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Pavol Zlatovský

3. miesto za prózu v III. kategórii

Pavol Zlatovský je 22-ročný študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, žijúci v Trenčíne. Veľmi si cení ocenenie v súťaži  Literárny Zvolen 2014 (čestné uznanie), lebo bolo prvé. Cení si každé uznanie, aj to od blízkych, aj to od porotcov, ktorí majú väčší prehľad a sú kritickejší.

Ako vníma umiestnenie v jubilejnej  XXX. LSLN 2016?
Dobrý pocit, že to, čo som napísal, niekto uznal za hodnotné, kvalitné alebo zaujímavé a hodné ocenenia.

Odkedy literárne tvorí?
Asi od pätnástich, ale píšem skôr iba pre seba.

Máte svoje krédo, obľúbenú zásadu či myšlienku, ktorej uplatnenie v živote Vám pomáha zvládať aj problémové situácie?
Verím v Božiu prozreteľnosť, to mi stačí.

Akú ambíciu máte po skončení štúdií?
Študujem odbor prekladateľstvo (taliansky, slovenský jazyk), rád by som v tejto sfére zostal aj pracovať, prípadne v nejakej príbuznej (vo vydavateľstve).

Nepremenený literárny sen?
Vydať knihu. Podávala by môj pohľad na svet, spoločnosť, s ktorým by som sa chcel podeliť a konfrontovať s ostatnými.

Ako ste tohto roku pracovali na sebe, aby ste dosiahli na Literárnej Senici úspech?
Nijak zvláštne, jednoducho si vo voľnom čase niečo napíšem, potom to opravujem, dám prečítať niekomu inému a občas to niekam pošlem.

Koho najradšej čítate?
Zaujímavý je spôsobom akým píše Leopold Lahola napríklad.

Čo želáte rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa do LSLN 2016 zapojili a prišli sa podeliť o svoje skúsenosti?
Aby ich tvorba potešovala obyčajných ľudí v ich životoch.

Toľko Pavol Zlatovský. A ako jeho tvorbu vnímala porota? Z poznámok Karola Csibu vyberáme. „Aj v prípade Pavla Zlatovského nepohrdol autor lákaniam už tradičnej prozaickej konfrontácie medzi aktuálnou skutočnosťou a snom (čítaj imagináciou). Zdá sa, že v oboch polohách sa usiluje o čo najcivilnejšiu výpoveď, to dodáva próze modernosť. Je dobré, že sa nebojí rozpracovať viaceré situácie až do maxima, táto snaha mu občas nie veľmi vychádza, no odvaha sa cení...“

Toľko očami poroty. Aj Pavlovi Zlatovskému z Trenčína želáme veľa úspechov v štúdiu i v literárnom koníčku, ktorý sa možno raz preňho stane ozajstnou profesiou alebo poslaním (spisovateľa, prekladateľa alebo vydavateľa) azda aj na náš prospech.

Text: Milan Soukup
Foto: Milan Soukup, Vladimír Holický

 

{gallery}20161201_lsln/zlatovsky{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.