XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Peter Kepeňa

XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Peter Kepeňa

3. miesto za prózu v I. kategórii

Peter Kepeňa je 15-ročný študent na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne a svoje nielen literárne ambície rozvíja a napĺňa tiež v Súkromnej základnej umeleckej škole na Novomestského ulici v Trenčíne. Literárne tvorí už od deviatich rokov. Ako prijal ocenenie z jubilejnej LSLN? „Som poctený a hlavne prekvapený.“

Čo o sebe ešte prezradil odpoveďami na naše otázky z dotazníka?

Máš literárne vzory?
Literárny vzor nemám, ani som nemal, rád hrám divadlo, a preto som začal písať krátke scenáre.

Máš svoje krédo, obľúbenú myšlienku, ktorá ti v živote pomáha zvládať aj problémové situácie?
Neplač nad rozliatym mliekom.

Literárny sen?
Rád by som napísal niekedy knihu, ale neklasifikoval by som to ako sen. Mojím obľúbeným námetom na knihu by bola kniha z fantasy prostredia, kde by sa nachádzali všetky mytologické a bájne stvorenia a bytosti zo všetkých kultúr.

Skús sa nám predstaviť vtipne použitím slov začínajúcich sa hláskami tvojho mena.
Priateľský, empatický terárista, eventuálne režisér.

Ako si tohto roku pracoval na sebe, aby si bol v Senici úspešný?
Úprimne povedané – nepracoval radšej hrám divadlo ako píšem.

Koho rád čítaš?
Ja nečítam často, ale nedávno som si vypočul audio knihu Isaaca Asimova – Ja, robot – a stala sa hneď mojou najobľúbenejšou knihou.

O čie rady si sa doteraz najčastejšie opieral pri svojom literárnom raste?
O rady mojej pani učiteľky literárno-dramatického odboru ZUŠ Zuzany Mišákovej.

Aká bude tvoja literárna navštívenka, charakterizujúc samého seba v rozsahu Tuctových 12, ale pritom „netuctových“ slov?
Peter Kepeňa – Mám hlavu plnú nápadov, ktoré mením v scenáre a nešetrím gramatickými chybami.

Čo želáš rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí prevzali ocenenia na XXX. LSLN 2016 a prišli sa podeliť o svoje skúsenosti?
Rád by som poprial všetkým ostatným účastníkom súťaže, aby ich písanie neprestalo baviť a aby sa im splnili ich literárne sny.

Akým vtipným „reklamným“ sloganom by si na celoštátnu autorskú súťaž LSLN pozval iných, použijúc iba 4 slová začínajúce sa hláskami L, S, L, N?
Len sa literáti nedajte.

Toľko odporúčanie, respektíve dobrá rada Petra Kepeňu. A čo v jeho tvorbe ocenili porotcovia? Vyberte si z postrehov Karola Csibu - porotcu hodnotiaceho prozaikov. „Peter Kepeňa si vybral o niečo ťažšiu prezentáciu svojho umeleckého talentu, čo na tejto úrovni vnímam mimoriadne pozitívne. Rovnako sympaticky pôsobí to, že sa alúzia na dramatické texty odkrýva v dvoch polohách, na jednej strane je to vyrovnávanie sa so slovenskou literárnohistorickou tradíciou, v tej druhej uvoľňuje autor opraty svojej fantázie. Rozumne je zapracovaná aj humorná stránka, čo celé autorove písanie osviežuje. Niektoré pasáže občas strácajú dynamiku, možno by pomohla kvantitatívna úspornosť rozprávania. Akceptovateľné je v tomto smere využitie civilnejšieho jazyka.“

Aj Petrovi Kepeňovi srdečne blahoželáme k oceneniu a želáme veľa ďalších literárnych i divadelných či scenáristických úspechov.

Text: Milan Soukup

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.