XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Tomáš Turner

XXX. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 - predstavujeme ocenených - Tomáš Turner

3. miesto za poéziu v III. kategórii

Ako poetické súťažné texty od Tomáša Turnera z Trenčína – Opatovej vo svojich poznámkach hodnotila členka poroty Dana Podracká z Literárneho informačného centra? „Tomáš Turner je sčítaný autor, ktorý využíva aj vo svojej poetike odkazy, siahajúce najmä do filozofie. Za svojich učiteľov si volí napríklad Christiana Morgensterna, nemeckého básnika, ovplyvneného Shopenhauerovou filozofiou, či Tomáša Akvinského, talianskeho filozofa a teológa. Výberom takýchto učiteľov pre svoju poetiku poukazuje na potrebu kontinuity starého a nového sveta, starej a novej osobnej skúsenosti. V zornom poli jeho záujmu sú tak bratstvo ticha, hudba sfér či potreba liečiť ľudské duše. Snaží sa komunikovať s univerzom a nájsť v ňom svoje miesto, svoj pevný bod. Písanie básní zaiste patrí k autorovým zmysluplným činnostiam, ktorá je v mnohých ohľadoch moderná a zároveň archetypálna.“

Ocenenému Tomášovi Turnerovi želáme popri pevnom zdraví a šťastí, aj veľa ďalších literárnych úspechov.

Text: Milan Soukup

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg alebo otvorte webovú stránku sezk.dawinci.sk a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

Vpravo hore kliknite na “Prihlásiť sa”:

Číslo preukazu je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu.

Heslo je Vaše priezvisko s diakritikou.

Napríklad Jozef Mrkvička bude mať heslo “Mrkvička”.

Po prihlásení sa sa Vám zobrazí zoznam vypožičaných kníh. Na ľavej strane zakliknite knihy, ktoré chcete predĺžiť, a kliknite na modré tlačidlo “Predĺžiť tituly”.

 Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Po prihlásení sa do svojho konta v Online katalógu (alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk) si cez “vyhľadávanie” nájdete konkrétnu knihu. Online katalóg vám vypíše, či je daná kniha “voľná” alebo “obsadená”, a podľa tejto informácie si môžete obsadenú knihu jedným klikom rezervovať. V prípade, že je voľná, si ju rovnako jedným klikom môžete objednať.

Rezervovať knihu je taktiež možné mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás mailom informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk). Do vyhľadávacieho okna napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na ikonu lupy. V zázname zobrazených kníh je uvedené,, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém DAWINCI Vás automaticky 3 dni pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.