XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Kristína Komárová zo Slepčian - 3. miesto v II. kategórii za poéziu

XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Kristína Komárová zo Slepčian - 3. miesto v II. kategórii za poéziu

18-ročná Kristína Komárová zo Slepčian je študentkou Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Za doteraz najvýznamnejšie ocenenie v literárnej súťaži považuje práve 1. miesto z Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2016 v kategórii poézia stredoškolákov. Tohto roku už získala čestné uznanie na Trnavskom literárnom salóne, vlani v Senici prevzala cenu za 1. miesto. „Veľmi sa teším, že som znovu dostala príležitosť stretnúť sa s výnimočnými ľuďmi,“ napísala nám pred príchodom na vyhodnotenie 7. decembra 2017.

Čo pre teba znamená laureátstvo v XXXI. ročníku celoštátnej súťaže LSLN 2017?
- Znamená to pre mňa veľké zadosťučinenie a akúsi spätnú väzbu k mojej tvorbe.

Ako si tohto roku pracovala na sebe, aby si tu bola úspešná?
- Človek sa vždy túži dostať do bodu, kedy je sám sebou, v danom okamihu cítiť a prežiť moment, kedy je naozaj šťastný, naozaj smutný, a práve to chcem zachytiť vo vlastnej tvorbe.

Kniha, ktorá ťa naposledy výnimočne oslovila?
- Miroslav Daniš - Krehké z kameňa. Jeho písanie ma nadchlo súzvukom úprimnosti a originality. Úprimnosť ponímaná vo všetkých hľadiskách- morálnych, citových, vzťahových, ktoré sa nebál odkryť, často, kritickým spôsobom.

O čie rady si sa doteraz najčastejšie opierala pri literárnom raste?
- O rady pani profesorky PaedDr. Anny Rosenbergovej.

Čo želáš rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa do LSLN 2017 zapojili?
- Otvorené srdce a myseľ pre tých, ktorí o to stoja.

Aký bude podľa teba vtipný „reklamný“ slogan pre LSLN, ktorý na celoštátnu autorskú súťaž priláka iných?
- Lakomstvo Seba Láme Nebo

O čom sa dnes málo alebo nedostatočne hovorí (ale malo by)?
- O netuctovej pravde, akoby sa všetko zahaľovalo akýmsi závojom. Bielym aby bolo niečo krajšie, čistejšie, presvedčivejšie alebo čiernym , aby bolo niečo celkom schované, utajené z hľadiska medziľudských vzťahov, verejného života, politiky,…

Nazrime ešte do hodnotenia poroty. Aké slová adresovali tvorbe Kristíny Komárovej?
„Básne Kristíny Komárovej sú napísané s úprimnou originalitou. Dievka na návšteve „tvrdila, že je z Marsu. A čo keď smrdela, aspoň sa úprimne smiala.“ S obrazmi pracuje bez vyumelkovanosti, čím dosahuje intenzitu pôsobenia, myšlienky, ktorou nás chce osloviť. Originálne parafrázuje známy výrok, že láska je chémia. V básnickej skratke hľadá koncentráciu života i smrti v chloride draselnom (nepotravinárska soľ) a chloride sodnom (jedlá soľ). Uvedomuje si, že vždy je nad ňou, medzi ľuďmi i v nás niečo nadprirodzené, nadľudské oko, ktoré o nás vie.“ Napísala a Kristíne na odbornom seminári v Záhorskej knižnici v Senici aj v prítomnosti jej pani profesorky PaedDr. Anny Rosenbergovej povedala poetka Dana Podracká.

Text: Milan Soukup
Foto: Vladimír Holický, Milan Soukup

 

{gallery}../clanky/lsln2017/komarova{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.