XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Paulína Čambalová z Gbiel - Čestné uznanie v III. kategórii za poéziu

XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Paulína Čambalová z Gbiel - Čestné uznanie v III. kategórii za poéziu

Bc. Paulína Čambalová z Gbiel študuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Za svoje doterajšie najvýznamnejšie ocenenie v literárnych súťažiach považuje práve vlaňajšie druhé miesto za prózu na XXX. Literárnej Senici Ladislava Novomeského 2016. Písaniu sa venuje už od základnej školy.

Máte literárne vzory?
- Momentálne obdivujem štýl akým píše Chuck Palahniuk a Charles Bukowski.

Vaše krédo či obľúbená myšlienka, ktoré vám pomáhajú zvládať aj problémové situácie?
- Buď odvážny a skús písať spôsobom, ktorý ťa tak trochu desí.

Čo by ste radi v študovanom odbore dosiahli?
- Študujem odbor učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry. Dúfam, že na budúci rok získam magisterský titul. Po škole by som najradšej pracovala ako jazyková korektorka, ale nevylučujem ani to, že pôjdem učiť.

Aký je váš doteraz nepremenený literárny sen?
- Asi ako každý človek, ktorý sa venuje písaniu – by som chcela raz vydať svoju tvorbu.

Ktorá kniha vás v ostatnom čase mimoriadne oslovila?
- Naposledy ma výnimočne oslovila kniha Chucka Palahniuka – Něco si vymysli. Tento súbor poviedok mi ukázal, že sa netreba báť v písaní prekračovať rôzne hranice.

Ako by ste samu seba charakterizovali v rozsahu (Tuctových) 12, pritom „netuctových“ slov?
- Nekonvenčne mysliaci človek, tzv. „daydreamer and night thinker“, vytrvalý, keď si niečo zaumieni.

Zbierate už námet na vašu prvú knihu?
- Snažím sa hľadať neobyčajné v každodennosti.

Čo želáte rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa do LSLN 2017 zapojili?
- Želám im veľa ďalších úspechov na literárnom poli a trpezlivosť a inšpiráciu pri ďalšom písaní.

Nazrime do hodnotenia poézie Paulíny Čambalovej z rozborového seminára v Záhorskej knižnici v Senici 7. decembra 2017, ako ho formulovala poetka Dana Podracká:
„Paulína Čambalová poslala do Literárnej Senice jednu báseň, ktorá nás oslovila. Osobitne tým, že popisuje snívajúce dievča na schodoch, so snami, v ktorých slnko sneží, dážď svieti do očí, a všade je rozsvietené, aj keď sa už príliš zvečerilo a vonku je čierna tma. Píše o viacerých veciach naraz, čo je nielen moderné, ba až postmoderné, ale spája dve reality: reálne žitú a snovú. Vytvára tak pôsobivý obraz prelínania dvoch svetov.“

Text: Milan Soukup
Foto: Vladimír Holický, Milan Soukup

 

{gallery}../clanky/lsln2017/cambalova{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.