XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Petra Hirková z Jasova - 2. miesto v I. kategórii za prózu

XXXI. Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 Petra Hirková z Jasova - 2. miesto v I. kategórii za prózu

11-ročná Petra Hirková je žiačkou 6. ročníka Základnej školy v Moldave nad Bodvou, kde navštevuje záujmový útvar „Mladí žurnalisti“. Z literárnych súťaží si cení najmä tieto umiestnenia - Hviezdoslavov Kubín, školské kolo – 2. miesto (2017), 3. miesto (2016).

Čo pre teba znamená úspech v Senici?
- Mám nesmiernu radosť a som hrdá na to, že moje dielo zaujalo aj iných. Zároveň vidím zmysel v tejto mojej záľube a chcem pokračovať v písaní.

Máš krédo či obľúbenú myšlienku, ktorá ti pomáha zvládať aj problémové situácie?
- Moje krédo: „ Do cieľa dôjde vždy ten, kto sa smelých snov nevzdá.“

Ako si tohto roku pracovala na sebe, aby si na Literárnej Senici dosiahla úspech?
- Napísala som niekoľko príbehov pre vlastné potešenie a ukázala som ich pani učiteľke. Potešilo ma, že sa jej páčili a poslala ich do súťaže. Je to môj prvý pokus a zároveň aj prvý úspech, preto ma to nesmierne teší.

Kniha, ktorá ťa v ostatnom čase veľmi oslovila?
- Zatiaľ čítam tvorbu pre mládež. Páčia sa mi knihy autorov: James Patterson, David Walliams, Jacqueline Wilsonová, Thomas Brezina.

O čie rady si sa doteraz najčastejšie opierala pri svojom literárnom raste?
- Usmerňuje ma moja triedna učiteľka a zároveň vedúca záujmového útvaru Mladí žurnalisti, pani Mgr. Katarína Strýčková.

Čo želáš rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa do LSLN 2017 zapojili?
- Všetkým želám veľa tvorivých myšlienok a veľa úspechov.

O čom sa dnes málo alebo nedostatočne hovorí (ale malo by), je to podľa teba námet nielen na zamyslenie, a raz ho možno práve ty spracuješ (literárne, publicisticky alebo dramaticky)?
- Je to problematika plastov plastových fliaš a plastových obalov.

Skúsiš vymyslieť štvorslovný reklamný slogan, ktorý aj iných priláka na LSLN?
- Leťte slová, len neuleťte.

Nazrime ešte do hodnotenia Petry Hirkovej z pohľadu pani porotkyne Iris Kopcsayovej, ako jej text V krajine rozprávok videla?
„Hutne, jednoducho, štylisticky čisto vyrozprávaný príbeh. Platí, že v jednoduchosti je krása a v tomto veku si netreba brať na plecia veľa; príbeh nie je dlhý, čo je dobre, lebo aspoň nie je utáraný, a páči sa mi aj nápad: dievča rozpráva príbeh v prvej osobe ako chlapec. Petra by mala takýmto spôsobom ďalej rozvíjať dar imaginácie.“

Text: Milan Soukup
Foto: Vladimír Holický, Milan Soukup

 

{gallery}../clanky/lsln2017/hirkova{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.