„Žime odkaz Jozefa Miloslava Hurbana!“ Adresoval trnavský župan Jozef Viskupič zo  spomienky na 130. výročie úmrtia osobnosti v Hlbokom

„Žime odkaz Jozefa Miloslava Hurbana!“ Adresoval trnavský župan Jozef Viskupič zo spomienky na 130. výročie úmrtia osobnosti v Hlbokom

V obci Hlboké pri Senici sme si v nedeľu 25. februára 2018 pripomenuli pri 130. výročí úmrtia osobnosť národného buditeľa, politika a literáta Jozefa Miloslava Hurbana (1817-1888). Pietnu spomienku na rodáka z Beckova, ktorý v Hlbokom prežil 45 rokov svojho plodného i búrlivého a pre národ obetovaného života, pripravili Trnavský samosprávny kraj, Obec Hlboké, Divadelný ústav Bratislava, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Záhorské osvetové stredisko v Senici.

Na prvého predsedu revolučnej Slovenskej národnej rady sa spomínalo v hlbockom evanjelickom kostole jednak na službách Božích spolu s konseniorom Myjavského seniorátu Petrom Švehlom a evanjelickým farárom Jurajom Ševčíkom zo Senice. Starosta Hlbokého Miloš Čobrda v príhovore okrem iného vyzdvihol: „ Ako Slováci Hurbanovi vďačíme za to, že svojím obetavým životom vybojoval spolu so Štúrovcami našu národnú svojbytnosť, ktorú dnes už berieme ako samozrejmosť. Stál pri  tvorbe nášho spoločného spisovného jazyka, čo je dôkazom toho, ako jasne dokázal vnímať prebúdzajúceho sa ducha slovenského národa. Hurban bol výnimočný hlavne  tým, že bol všestrannou osobnosťou...“
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič vo svojom  zamyslení nad významnom osobnosti apeloval, aby sme J. M. Hurbana nevnímali len ako symbol z histórie a minulosti, alebo len osobnosť, ktorá má svoje busty v Národnej rade Slovenskej republiky či na Župnom úrade v Trnave a na iných miestach: „Apelujem na to, čo Jozef Miloslav Hurban je. Čo je a čo bude. Čo je pre moje deti, čo je pre mňa, čo je pre vaše srdcia  a mysle. Ako žijeme Jozefa Miloslava Hurbana, ako nám zaznamenal našu minulosť, a ako túto minulosť ako Magistru Vitae ako učiteľku života prenesieme do našej prítomnosti a hlavne do našej budúcnosti.“ J. Viskupič vzťah  súčasníkov a našu úlohu voči Hurbanovmu odkazu formuloval aj takto: „Busty sú symbolmi. Busty hovoria o tom, aby sme nezabudli, odkiaľ prichádzame. A to, čo máme v srdciach a mysliach, a to, akým spôsobom budeme odkaz Jozefa Miloslava Hurbana žiť, je len a len na nás. A preto si dovolím výročie jeho úmrtia, kedy 130 rokov tohto symbolu máme k dispozícii, apelovať na to, aby sme jeho odkaz aj žili. Aby pri našich rozhodnutiach a ideách o tom, čo on sníval, a dokázal urobiť, aby sme pri každom jednom rozhodnutí zvažovali aj my.“ Pripojil aj osobné vyznanie: „Pre mňa bol vždy, aj počas historických štúdií, Jozef Miloslav Hurban veľkým vzorom. A dúfam, že takto, ako cestu, ktorú on nám sníval, cestu, ktorú on nám žil a zaznamenal, že to nebolo márne. A myslím, že vás o tom nie je treba presviedčať,ja sa budem tento odkaz snažiť odniesť v meste, dedine, v kraji, na Slovensku, v Európe a na svete.“
Spomienka pokračovala kladením vencov na cintoríne v Hlbokom. J. M. Hurban mohol mať pri úmrtí vo februári 1888 hrob najskôr kvôli odporu vtedajšej  uhorskej vrchnosti iba na okraji cintorína. Od roku 1948 sú jeho telesné ostatky uložené v mohyly postavenej podľa projektu významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča uprostred hlbockého cintorína.
V Pamätnej evanjelickej fare v Hlbokom prežil Jozef Miloslav Hurban 45 rokov svojho života. Tam sa v júli 1843 spolu s  Ľudovítom Štúrom a Michalom Miloslavom Hodžom uzniesli uzákoniť spisovnú slovenčinu na základe stredoslovenských nárečí. Tam sa narodil i  Hurbanov syn, významný spisovateľ i dramatik Svetozár Hurban Vajanský. Nuž práve tam slávnostne otvorili v nedeľu i výstavu „Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo.“ Riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave Vladislava Fekete na vernisáži okrem iného uviedla: „Divadelný ústav je inštitúciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a naším poslaním je okrem iného prezentovať aj formou práve takýchto zaujímavých dokumentačných výstav významné osobnosti a jubileá slovenského života. Touto výstavou sme sa snažili poukázať na menej známu tvár Jozefa Miloslava Hurbana a poukázať na  jeho vzťah k divadlu a k divadelníctvu. Určite nie je náhodný. Práve naopak. V divadle  videl veľký potenciál a významný prostriedok na to, aby šíril tie humanitné myšlienky, myšlienky slovenského národa prostredníctvom divadla...“ Výstava v Hlbokom potrvá  do 30. júna 2018.
Na Pietnej spomienke pri príležitosti 130. výročia úmrtia Jozefa Miloslava Hurbana sa zúčastnili aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman, generálna riaditeľka Sekcie umenia a  štátneho jazyka  Ministerstvo kultúry SR  Zuzana Megová a Eva Majchráková z odbor ochrany pamiatkového fondu - sekcie kultúrneho dedičstva, tiež potomkovia rodu Hurbanovcov, Žarnovických a Srnánkovcov a ďalšie osobnosti spoločenského, kultúrneho a verejného života obce Hlboké, okresu Senica, Trnavského kraja a Slovenska. 
„Žime odkaz Hurbana aj dnes“ – smerovalo z Hlbokého ako posolstvo pre súčasnosť a budúcnosť pokračovateľov v diele Jozefa Miloslava Hurbana - osobnosti so zásluhami o svojbytnosť, národné uvedomenie a povznesenie slovenského národa aj v širšom európskom kontexte.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20180226_hlboke{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.