Život prináša zmeny - aj v našej  knižnici

Život prináša zmeny - aj v našej knižnici

Kvety a knihy sú pre veľa ľudí potrebné ako každodenný chlieb.

                                                                                             Honoré de Balzac

   Práve knihy   boli takmer tridsať rokov aj každodenným pracovným chlebom  pre pani Mgr. Katarínu Soukupovú, odchádzajúcu riaditeľku Záhorskej knižnice. Venovala jej podstatnú časť svojej profesijnej kariéry a zanechala v živote knižnice  nezmazateľnú pečať. Svojou profesionalitou, skúsenosťami, odbornými vedomosťami, kultivovanosťou, empatiou, srdečnosťou  a predovšetkým srdcom zapáleným pre svet kníh a literatúry prispela k tomu, že sa Záhorská knižnica v Senici  stala jednou z prosperujúcich a uznávaných regionálnych knižníc na Slovensku. Pod jej vedením prešla knižnica kompletnou rekonštrukciou a modernizáciou, dnes je plne automatizovaným informačným pracoviskom. Výraznou mierou prispela k tomu, že naša knižnica významne participuje na rozvoji kultúrno-spoločenského života regiónu, je vyhlasovateľom celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského.

   Chceli by sme  teda pani Mgr. Soukupovej srdečne poďakovať za jej tvorivé počiny, reprezentáciu Záhorskej knižnice a mesta Senica v oblasti kultúry nielen v našom regióne a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Želáme jej pevné zdravie, veľa radosti v osobnom a rodinnom živote, pohodu pri voľnočasových aktivitách a budeme radi, keď si nájde čas na návštevu knižnice, ktorú kreovala.

   Štafetu prebrala a novou p. riaditeľkou sa k 1. 5. 2019 stala p. Ing. Silvia Sameková, ktorej prajeme, aby v zdraví , s entuziazmom a elánom  mohla nadviazať na prácu svojej predchodkyne a dokázala v dobre fungujúcom kolektíve realizovať svoje plány a zámery a prispieť tak k šíreniu dobrého mena Záhorskej  knižnice.

 

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.