Život prináša zmeny - aj v našej  knižnici

Život prináša zmeny - aj v našej knižnici

Kvety a knihy sú pre veľa ľudí potrebné ako každodenný chlieb.

                                                                                             Honoré de Balzac

   Práve knihy   boli takmer tridsať rokov aj každodenným pracovným chlebom  pre pani Mgr. Katarínu Soukupovú, odchádzajúcu riaditeľku Záhorskej knižnice. Venovala jej podstatnú časť svojej profesijnej kariéry a zanechala v živote knižnice  nezmazateľnú pečať. Svojou profesionalitou, skúsenosťami, odbornými vedomosťami, kultivovanosťou, empatiou, srdečnosťou  a predovšetkým srdcom zapáleným pre svet kníh a literatúry prispela k tomu, že sa Záhorská knižnica v Senici  stala jednou z prosperujúcich a uznávaných regionálnych knižníc na Slovensku. Pod jej vedením prešla knižnica kompletnou rekonštrukciou a modernizáciou, dnes je plne automatizovaným informačným pracoviskom. Výraznou mierou prispela k tomu, že naša knižnica významne participuje na rozvoji kultúrno-spoločenského života regiónu, je vyhlasovateľom celoslovenskej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského.

   Chceli by sme  teda pani Mgr. Soukupovej srdečne poďakovať za jej tvorivé počiny, reprezentáciu Záhorskej knižnice a mesta Senica v oblasti kultúry nielen v našom regióne a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Želáme jej pevné zdravie, veľa radosti v osobnom a rodinnom živote, pohodu pri voľnočasových aktivitách a budeme radi, keď si nájde čas na návštevu knižnice, ktorú kreovala.

   Štafetu prebrala a novou p. riaditeľkou sa k 1. 5. 2019 stala p. Ing. Silvia Sameková, ktorej prajeme, aby v zdraví , s entuziazmom a elánom  mohla nadviazať na prácu svojej predchodkyne a dokázala v dobre fungujúcom kolektíve realizovať svoje plány a zámery a prispieť tak k šíreniu dobrého mena Záhorskej  knižnice.

 

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg alebo otvorte webovú stránku sezk.dawinci.sk a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

Vpravo hore kliknite na “Prihlásiť sa”:

Číslo preukazu je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu.

Heslo je Vaše priezvisko s diakritikou.

Napríklad Jozef Mrkvička bude mať heslo “Mrkvička”.

Po prihlásení sa sa Vám zobrazí zoznam vypožičaných kníh. Na ľavej strane zakliknite knihy, ktoré chcete predĺžiť, a kliknite na modré tlačidlo “Predĺžiť tituly”.

 Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Po prihlásení sa do svojho konta v Online katalógu (alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk) si cez “vyhľadávanie” nájdete konkrétnu knihu. Online katalóg vám vypíše, či je daná kniha “voľná” alebo “obsadená”, a podľa tejto informácie si môžete obsadenú knihu jedným klikom rezervovať. V prípade, že je voľná, si ju rovnako jedným klikom môžete objednať.

Rezervovať knihu je taktiež možné mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás mailom informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk). Do vyhľadávacieho okna napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na ikonu lupy. V zázname zobrazených kníh je uvedené,, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém DAWINCI Vás automaticky 3 dni pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.