12. ročník Eseje Jána Johanidesa

12. ročník Eseje Jána Johanidesa

Zapojte svoju školu do zaujímavej stredoškolskej súťaže. Stačí, ak napíšete krátku esej na niektorú z trojice myšlienok spisovateľa Jána Johanidesa alebo na citát Williama Shakespeara, ktorý vystihuje dnes tak naliehavú tému ochrany životného prostredia.  

Obávam sa, že sa blížime k obdobiu, keď sa ľudia budú dorozumievať ochudobneným jazykom ako v komikse. (Ján Johanides)

To, či mal istý druh brontosaura deväť sŕdc, nie je dôležité. Dôležitý je vzťah JA a TY. (Ján Johanides)

Vnútorná dôstojnosť je odjakživa spojená i s pocitom slobody. (Ján Johanides)

Zem hrá hudbu pre tých, ktorí počúvajú. (William Shakespeare) 

Pravidlá:

- úvodným mottom eseje musí byť niektorá z vyššie uvedených myšlienok;

- rozsah eseje by nemal presiahnuť 4 normostrany, čiže 7200 znakov vrátane medzier;

- do súťaže sa môže prihlásiť každý stredoškolák či stredoškoláčka z ktorejkoľvek školy na Slovensku;

- každá esej musí byť označená nasledovne: Meno, priezvisko a vek súťažiaceho, názov eseje a ako motto myšlienka Jána Johanidesa alebo Williama Shakespeara, ktorou bola esej inšpirovaná, názov a adresa školy, vrátane mailového kontaktu na autora alebo pedagóga;

- súťaž bola vyhlásená 11. januára 2022

Eseje treba zaslať najneskôr do 21. marca 2022 na emailovú adresu:

esej.johanides@litcentrum.sk

Výsledky súťaže budú vyhlásené koncom apríla 2022. Presný termín bude upresnený podľa aktuálnej pandemickej situácie. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené s hodnotením ocenených prác a workshopom. Porotu bude tvoriť päť porotcov, zamestnancov LIC: Pavel Sibyla (riaditeľ), Dana Podracká (poetka a esejistka), Soňa Uriková (prozaička), Alexandra Jurišová (recenzentka a editorka) a Daniel Domorák (literárny vedec).

Víťazná esej bude publikovaná v časopise Knižná revue, v Denníku N a bude honorovaná sumou 100 eur.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.