Boli sme sa inšpirovať  v Krajskej knižnici v Žiline

Boli sme sa inšpirovať v Krajskej knižnici v Žiline

V stredu 6. októbra 2021 sme sa opäť vzdelávali v projekte Hlásime sa k modernej knižnici.

Po seminároch so psychológmi Ľudovítom a Líviou Dobšovičovcami a letným IT kurzom pokračoval projekt tzv. príkladmi dobrej praxe. Spolu s ďalšími knihovníkmi Záhoria sme absolvovali odbornú exkurziu do Krajskej knižnice v Žiline, ktorá v minulom roku získala ocenenie Knižnica roka 2020.

Veľmi ochotne sa nám venovala riaditeľka p. Katarína Šušoliaková, ktorej sa spolu s celým kolektívom darí vo viacerých oblastiach. V minulom roku sa zavŕšila kompletná rekonštrukcia prízemia, vďaka ktorej vznikol moderný a vizuálne atraktívny multifunkčný priestor.

Na významnom ocenení má nemalý podiel aj aktívna činnosť knižnice v oblasti práce s verejnosťou, pretože žilinskí knihovníci veľmi úspešne nachádzajú i menej tradičné spôsoby, ako zaujať verejnosť.

Projekt Hlásime sa k modernej knižnici z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.