Deti a história Senice? Prečo nie?

Deti a história Senice? Prečo nie?

V stredu 16. októbra 2019 sme úspešne zavŕšili stretnutia so žiakmi II. stupňa základných škôl pri makete historického námestia Senice.

V rámci cyklu Mosty k senickej minulosti im lektori Ján Peter a Ján Hromek trpezlivo približovali život v minulosti: „Teraz sa posadíme do rakety, ktorá nás prenesie v čase o 100, 200 i 600 rokov späť, aby sme spoznali, ako sa žilo v Senici v dobách minulých,“ otvárali stretnutia s mladými Seničanmi. Hovorilo sa o husitských výpravách, kryptách pod námestím, uväznenom J. M. Hurbanovi i o bojoch pri oslobodzovaní Senice. O vychýrených jarmokoch, varení piva a cukríkoch engliše. No i o tom, ako bezproblémové spolunažívanie katolíkov, evanjelikov a židov narušil vznik Slovenského štátu a ako tragicky sa podpísal pod osudy mnohých z nich. Keď spočítame všetkých zúčastnených, zaujímavé udalosti a historky zo života v starej Senici si počas 3 týždňov vypočulo viac ako 220 detí zo všetkých senických základných škôl! Mnohí – a neplatí to len pre deti –  boli prekvapení, čo všetko sa v Senici udialo, kto v Senici žil či pracoval, a aké stopy tu pre nás zanechali. Pretože aj keď to nie je zjavné na prvý pohľad, Senica má bohatú históriu, o ktorej sa oplatí niečo dozvedieť.

{os-gal-41}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.