Správa pre šikovné deti: vyhlasujeme ďalší ročník výtvarnej súťaže Rozprávky Pavla Dobšinského!

Správa pre šikovné deti: vyhlasujeme ďalší ročník výtvarnej súťaže Rozprávky Pavla Dobšinského!

Po ročnej prestávke opäť vyhlasujeme Rozprávky Pavla Dobšinského, regionálnu súťaž v detskej výtvarnej tvorbe. Kým v minulých ročníkoch ilustrovali deti rozprávku podľa vlastného výberu, tentoraz sme sa rozhodli zostať verní názvu súťaže a upriamiť pozornosť malých výtvarníkov na slovenskú rozprávkovú klasiku, na rozprávku Tri zlaté hrušky. 

Samotnej výtvarnej tvorbe by malo predchádzať prečítanie rozprávky (v prípade menších detí učiteľom alebo rodičom) alebo vypočutie formou audiorozprávky.

Rozprávka je dostupná:

  • vo viacerých knihách Pavla Dobšinského v odd. pre deti a mládež
  • vo forme textu TU
  • vo formáte audiorozprávky Zlatého fondu denníka SME (načítal Robert Roth) TU

Technika: ľubovoľná

Formát: A3 alebo A4

Termín uzávierky: 30. 6. 2021

Kategórie:

  • kat. Materské školy
  • kat. I. stupeň ZŠ:          1. až 4. ročník ZŠ
  • kat. II. stupeň ZŠ:         5. – 9. ročník ZŠ a zodpovedajúce ročníky 8-roč. gymnázia
  • kat. Spojená škola:     1. až 9. ročník Spojenej školy
  • kat. ZUŠ:                        výtvarný odbor ZUŠ

Výtvarné práce spolu s podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť do termínu uzávierky do Záhorskej knižnice.

Propozície a kontakt: TU

Súhlas so spracovaním osobných údajov (neplnoletý účastník súťaže): TU

Rozprávky Pavla Dobšinského podporilo Mesto Senica.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.