Kniha Záhoria 2014 - nominácie

Kniha Záhoria 2014 - nominácie

Propozície k súťaži

 

Ursínyová, Terézia:
Zlaté hlasy.
  Chrobáková Repar, Stanislava:
Existenciály I.
  Letz, Róbert:
Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.
         
Ursínyová, Terézia: Zlaté hlasy.   Chrobáková Repar, Stanislava: Existenciály I.   Letz, Róbert: Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.
         
Bratislava: Perfekt, 2014.
Kniha portrétov a rozhovorov so sedemnástimi osobnosťami speváckeho umenia na Slovensku, medzi ktorými sú František Krištof Veselý a iní.
  Pezinok: Renesans, 2014.
Monografia ponúka vybrané, doposiaľ zväčša iba časopisecky publikované rozhovory, ktoré prevažne vznikali počas posledného desaťročia 20. storočia. Špecifickú váhu majú v knihe profilové rozhovory, ktoré okrem otázok súvisiacich priamo s umeleckými textami, literatúrou a literárnou vedou zachytávajú aj „znamenia doby“, podmienky, v ktorých literatúra v 90. rokoch existovala.
  Bratislava: Post Scriptum, 2014.
Bohato ilustrovaná kniha ponúka odbornej i širokej čitateľskej verejnosti fundovaný obsažný a ucelený pohľad na vznik a vývoj úcty k Sedembolestnej Panne Márii od jej historických počiatkov až po súčasnosť.
         
Šurina, Ľudovít:
Srdce lesníka.
  VI. stretnutie umelcov Záhoria k 30. výročiu vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.
  Senické zlaté jabĺčko 2014.
         
Šurina, Ľudovít: Srdce lesníka.   VI. stretnutie umelcov Záhoria k 30. výročiu vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.   Senické zlaté jabĺčko 2014.
         
[Šajdíkove Humence]: Ľudivít Šurina, 2014.
Príbehy z lesa.
  Trnava: Trnavský samosprávny kraj ; Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha,2014.
Publikácia z periodickej výstavy VI. Stretnutie umelcov Záhoria.
  Senica: Základná umelecka škola, [2014].
Katalóg ocenených výtvarných prác.
         
Kubová, Irena:
Príbehy z dosák, ktoré znamenajú svet.4.
  Kuba, Dušan:
Štyri ročné obdobia.
  Stanislav, Pavol:
Návraty.
         
Kubová, Irena: Príbehy z dosák, ktoré znamenajú svet.4.   Kuba, Dušan: Štyri ročné obdobia.   Stanislav, Pavol: Návraty.
         
[Trnovec]: Irena Kubová, 2014.
Úsmevné poviedky zo života.
  [Trnovec]: Dušan Kuba, 2014.
Zbierka poézie.
  Senica: RECO, 2014.
Dvadsiata jubilejná zbierka básní s prekladom do španielčiny.
         
Búran, Miroslav:
Potreba milovať.
  Kohn, Michal:
Holíčsky čert.
  Náhliková, Alica:
Básničky z peračníka.
         
Búran, Miroslav: Potreba milovať.   Kohn, Michal: Holíčsky čert.   Náhliková, Alica: Básničky z peračníka.
         
Košice: Dali, 2014.
Básnická zbierka.
  Bratislava: Marenčin PT, 2014.
Povesti zozbieral český profesor Emanuel Kosík počas svojho pôsobenia na štátnej obchodnej škole v Skalici od roku 1920 do vzniku Slovenského štátu, kedy bol nútený odísť na Moravu. Zbierka povestí je jedinečná v tom, že texty pochádzajú od samotných žiakov, ktorí ako domácu úlohu zaznamenávali rozprávanie svojich rodičov a starých rodičov.
  Bratislava: Príroda, 2014.
Básničky plné žiackych výmyslov, vtipných postrehov aj láskavého pochopenia pre slabôstky detskej duše.
         
Mlčochová, Jela:
Hádajkove dobrodružstvá - Dračí zub.
  Laciková, Zdenka:
Večerná rozprávka.
  Jesenský, Miloš:
Tajomné miesta Slovenska.
         
Mlčochová, Jela: Hádajkove dobrodružstvá - Dračí zub.   Laciková, Zdenka: Večerná rozprávka.   Jesenský, Miloš: Tajomné miesta Slovenska.
         
Senica: Arkus, 2014.
Druhý príbeh zo série Hádajkove dobrodružstvá.
  Kopčany: Forza Slovakia, 2014.
Zbierka veršovaných rozprávok.
  Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014.
Exkluzívny „mysteriózny bedeker“, zahŕňa dve stovky lokalít od Abranoviec po Žilinu a na pol tisícky vzrušujúcich záhad.
         
Kvapilová, Terézia:
Závodské krížne cesty, alebo, Ako to bolo ďalej.
  Srholec, Anton:
Sviatočné pozdravy.
  Mihalkovičová, Beáta:
Ľudovít Štúr - život a pamätné miesta.
         
Kvapilová, Terézia: Závodské krížne cesty, alebo, Ako to bolo ďalej.   Srholec, Anton: Sviatočné pozdravy.   Mihalkovičová, Beáta: Ľudovít Štúr - život a pamätné miesta.
         
Ľubľana: KUD Apokalipsa,  Liptovský Mikuláš: Spoločnosť Kolomana Sokola: 2014.
Spomienky autorky na dianie v Závode.
  Bratislava: Slovart, 2014.
Sviatočné pozdravy sú zbierka listov, ktoré Anton Srholec už 27 rokov posiela svojim priateľom a známym pri sviatočných príležitostiach.
  Bratislava: Dajama, 2014.
Autorka sa venuje  jednej z najvýznamnejších osobností histórie a kultúry Slovenska a pripomína udalosti a miesta, ktoré v jeho živote zohrali rozhodujúcu úlohu.
         
Moje mesto.
  Rosová, Michaela:
Malé Vianoce.
  Brezina, P.:
Gbely - tak sme žili...
         
Moje mesto.   Rosová, Michaela: Malé Vianoce.   Brezina, P.: Gbely - tak sme žili...
         
Ivanka pri Dunaji: F. R. & G., 2014.
Texty obsiahnuté v knihe Moje mesto mapujú Slovensko celkom iným spôsobom, ako turistické bedekre či mapy.
  Levice: Koloman Kertész Bagala, 2014.
Novela zo súčasného slovenského vidieka.
  Gbely: Mesto Gbely, 2014.
Fotografie a pohľadnice z dejín mesta v 1. pol. 20. storočia.
         
Klempa, Jozef:
Moje skúsenosti za svetovej vojny.
  Skalica.
  Senica.
         
Klempa, Jozef: Moje skúsenosti za svetovej vojny.   Skalica.   Senica.
         
Bratislava: Slovart, 2014.
Jozef Klempa vo svojom denníku z obdobia prvej svetovej vojny zaznamenáva svoj osud - osud bežného vojaka od narukovania cez zajatie ruským vojskom, angažovanie sa v československých légiách (z čoho vyplývala povinnosť bojovať proti boľševikom) až po návrat do oslobodeného Československa.
  Skalica: Záhorské múzeum, 2014.
Monografia sprístupňuje množstvo nových, doposiaľ nepublikovaných, rozširujúcich, či do iných súvislostí zaradených poznatkov, materiálov a obrazovej dokumentácie.
  Senica: Reco, 2014.
Monografia zachytáva súčasný život v meste Senica.
         
Kováč, Michal:
Vrádište.
  Červenková, Ivana - Ragač, Radoslav:
Šaštínske panstvo v rukách Habsburgovcov.
  Moravčíková, Henrieta:
Friedrich Weinwurm.
         
Kováč, Michal: Vrádište.   Červenková, Ivana - Ragač, Radoslav: Šaštínske panstvo v rukách Habsburgovcov.   Moravčíková, Henrieta: Friedrich Weinwurm.
         
Vrádište: Obecný úrad, 2014.
Monografia obce.
  Skalica: Regionálna rozvojová agentúra, 2014.
Publikácia je venovaná dejinám Šaštínskeho cisárskeho panstva v období 18. - 19. storočia.
  Bratislava: Slovart, 2014.
Monografia o živote a diele architekta Friedricha Weinwurma.
         
EleniS:
Papilónia.
  Holíč.
  Zohor.
         
EleniS: Papilónia.   Holíč.   Zohor.
         
Skalica: DAGAZ, 2014.
Rozprávková kniha plná zázrakov a magických indícií, vďaka ktorej môžu deti pomôcť zachrániť nielen ríšu snov, ale urobiť krajším a radostnejším aj náš svet.
  Holíč: Mesto Holíč, 2014.
Dejiny mesta Holíč do roku 1945.
  Zohor: Obecný úrad, 2014.
Monografia obce.
         
Czobor, Vojtech:
Habánka.
  Čulenová, Eva:
40 rokov karate v meste Senica.
  Zborník Záhorského múzea v Skalici.
         
Czobor, Vojtech: Habánka.   Čulenová, Eva: 40 rokov karate v meste Senica.   Zborník záhorského múzea v Skalici.
         
Bratislava: Slovart, 2014.
Príbeh o habánskom poklade a šaštínskom zázraku.
  Senica: Záhorské osvetové stredisko, 2014.
Prierez históriu senického klubu Hanko Kai, ktorý prešiel niekoľkými štádiami vývoja.
  Skalica: Záhorské múzeum, 2014.
Zborník záhorského múzea v Skalici.
         
Hatala, Marián:
Spoveď záškoláka.
  Kušnierová, Monika:
Zamatový dotyk poeta.
  Kušnierová, Monika:
Dúhová vibrácia.
         
Hatala, Marián: Spoveď záškoláka.   Kušnierová, Monika: Zamatový dotyk poeta.   Kušnierová, Monika: Dúhová vibrácia.
         
Bratislava: Trio, 2014.
Veselá knižka žartovných a krásne nezbedníckych básničiek "pre väčšie deti a menších dospelých".
  [Skalica]  ARCH-a Miro Minďáš, [2014].
Zbierka poézie.
  [Skalica]  ARCH-a Miro Minďáš, [2014].
Kniha poetických textov.
         
Borský Svätý Jur.
  Juríčková, Božena:
Milan Rašla RE: Cyklus 2.
  Kerecman, Peter:
Advokát Ivan Horváth a advokáti v jeho diele.
         
Borský Svätý Jur.   Juríková, Božena: Milan Rašla RE: Cyklus 2.   Kerecman, Peter: Advokát Ivan Horváth a advokáti v jeho diele.
         
Borský Svätý Jur: Obec Borský svätý Jur, 2014.
Monografia obce.
  Trnava: Trnavský samosprávny kraj ; Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha,2014.
Publikácia vydaná pri príležitosti výstavy: Milan Rašla RE: Cyklus 2.
  Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2014.
Publikácia predstavuje Ivana Horvátha nielen ako právnika, ale aj ako autora próz.
         
Dejiny športu v Malackách.
  Zajíček, Štefan:
Ženy - výtvarníčky v slovenskom umení.
  Janáčková, Dana - Komorný, Štefan:
Talenty.
         
Dejiny športu v Malackách.   Zajíček, Štefan: Ženy - výtvarníčky v slovenskom umení.   Janáčková, Dana - Komorný, Štefan: Talenty.
         
Malacky: Mestské centrum kultúry, Múzeum Michala Tillnera, 2014.
Kniha mapuje vývoj organizovaného športu v meste Malacky od jeho počiatkov do súčasnosti.
  Trnava: Trnavský samosprávny kraj ; Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha,2014.
Zborník príspevkov zo sympózia usporiadaného pri príležitosti výstavy akademickej maliarky Oľgy Bartošíkovej.
  Trnava: Trnavský samosprávny kraj ; Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha,2014.
8. trienále poslucháčov umeleckých škôl.
         
Vrablec, Pavol:
Malacky a okolie 7.
  Ragač, Radoslav:
Parky a záhrady Holíčskeho panstva.
  Kollár, Daniel:
Pamätné izby.
         
Vrablec, Pavol: Malacky a okolie 7.   Ragač, Radoslav: Parky a záhrady Holíčskeho panstva.   Kollár, Daniel: Pamätné izby.
         
Malacky: Mestské centrum kultúry, Múzeum Michala Tillnera, 2014.
Publikácia tvoria príspevky o rozličných témach z dejín Malaciek a bližšieho okolia.
  Holíč: Mesto Holíč, 2014.
Publikácia o histórii zámockého parku v Holíči.
  Bratislava: Dajama,2014.
Kniha predstavuje expozície významných slovenských dejateľov - spisovateľov, výtvarných ako aj hudobných umelcov v jednotlivých regiónoch.
         
Kardiánová, Mária:
Záhorácka duša a jej poklady.
  Mrva, Ivan:
Hrad Pajštún.
  Zacharová, Mária:
Kiripolskí vojaci v 1. svetovej vojne.
         
Kardiánová, Mária: Záhorácka duša a jej poklady.   Mrva, Ivan: Hrad Pajštún.   Zacharová, Mária: Kiripolskí vojaci v 1. svetovej vojne.
         
Studienka: Mária Kardiánová, 2014.
Spomienkové rozprávanie, zvykoslovie.
  Bratislava: Slovenský skauting, 2014.
Monografia o hrade Pajštún.
  Kostolište: Obec Kostološte, 2014.
Príbehy a osudy vojakov z Kostolišťa.
         
Benkovič, Jozef:
Na Záhorí veseuo.
  Rajec, Fero:
Podraz po slovensky.
  Literárna Senica Ladislava Novomeského 2014.
         
Benkovič, Jozef: Na Záhorí veseuo.   Rajec, Fero: Podraz po slovensky.   Literárna Senica Ladislava Novomeského 2014.
         
Košice: Agentúra Sáša, 2014.
Veselé príbehy zo života Záhorákov.
  [Holíč]: Fero Rajec, 2014.
Humoristicko-satirický román z pokojného vidieckeho slovenského mestečka.
  Senica: Záhorská knižnica, [2014].
Zborník víťazných prác.

 

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.