Kniha Záhoria 2016 - nominácie a hlasovanie

Kniha Záhoria 2016 - nominácie a hlasovanie

Propozície k súťaži

 

Urbanová, Terézia:
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2016.
  Sedlák, Ivan:
Ježko Pichliačik.
  Pastieriková, Marta:
Posthabánske keramické umenie.
  Dugas, Dionýz:
Oltáre a ikonostasy na Slovensku.
             
Urbanová, Terézia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2016.   Sedlák, Ivan: Ježko Pichliačik.   Pastieriková, Marta: Posthabánske keramické umenie.   Dugas, Dionýz: Oltáre a ikonostasy na Slovensku.
             
Senica: Tlačiareň Durlák, 2016.
Odborná publikácia.
  Bratislava: Ikar, 2016.
Príbehy o Ježkovi Pichliačikovi pre deti od 3 rokov.
  Budapešť: Novella, 2016.
Fotografická publikácia so snímkami habánskych keramických predmetov z rokov 1730-1860, ktoré spravuje dvadsaťpäť múzeí a sú majetkom dvadsaťjeden súkromných zberateľov z piatich krajín.
  Žilina: Georg, 2016.
Kniha Oltáre a ikonostasy na Slovensku prináša bohatý fotografický materiál a základné informácie o významných slovenských oltároch a ikonostasoch.
             
Mikuš, Tibor:
Poľovníctvo v Trnavskom samosprávnom kraji.
  Juráňová, Jana:
Cudzie príbehy.
  Srnková, Monika:
Slovenské hrady, zámky a kaštiele.
  Krajčík, Anton:
Slovenská mariánska cesta z Gaboltova do Šaštína.
             
Mikuš, Tibor: Poľovníctvo v Trnavskom samosprávnom kraji.   Juráňová, Jana: Cudzie príbehy.   Srnková, Monika: Slovenské hrady, zámky a kaštiele.   Krajčík, Anton: Slovenská mariánska cesta z Gaboltova do Šaštína.
             
Trnava: Trnavský samosprávny kraj: Západoslovenské múzeum, 2016.
Druhé doplnené vydanie publikácie, ktorá približuje históriu i súčasnosť poľovníckych združení a ich aktivít v Trnavskom kraji.
  Bratislava: Aspekt, 2016.
Tri cudzie príbehy sú civilné, uštipačné, ironické, melancholické, detailné, nahnevané, rezignované aj vyrovnané, no predovšetkým zrelé, plné rešpektu voči životnej sile svojich protagonistiek.
  Nesvady: FONI book, 2016.
Kniha predstavuje 50 slovenských objektov. V skratke spomína ich vznik, rozkvet, pád a majiteľov. Okrem historických faktov sú doplnené aj povesti a legendy.
  Žilina: Alfa a Omega.
Slovenská mariánska cesta je pútnická cesta po Slovensku, ktorá ponúka pútnikovi možnosť spoznať náboženský, turistický, historický, kultúrny i prírodný charakter krajiny s cieľom prehĺbiť svoj vzťah k Bohu.
             
Kociánová, Jana:
Zahoď starosti.
  Laciková, Zdenka:
Cesta do Afriky.
  Rak, Ján, ml.:
Hudba slov.
  Bystrický, Viliam:
Polstoročie na Záhorí.
             
Kociánová, Jana: Zahoď starosti.   Laciková, Zdenka: Cesta do Afriky.   Rak, Ján, ml.: Hudba slov.   Bystrický, Viliam: Polstoročie na Záhorí.
             
Bratislava: Ikar, 2016.
Beletrizovaný životopis.
  Kopčany: Forza Slovakia, 2016.
Básničky pre deti.
  Holíč: Ján Rak, ml., 2016.
Zbierka poézie.
  Bratislava: Marenčín PT, 2016.
Autor v knihe sústredil spomienky na uplynulých päťdesiat rokov svojho profesionálneho života i športovú činnosť.
             
Krivský, Dušan:
A poslední budú prví.
  Jelínek, Peter:
Norr ochraňuj Britániu.
  Skalica 1950-1980 vo fotografii Fridricha Leopolda Slatinského, Jána Pardubského a Františka Tomíka.   Kuba, Dušan:
Rok má dvanásť mesiacov.
             
Krivský, Dušan: A poslední budú prví.   Jelínek, Peter: Norr ochraňuj Britániu.   Skalica 1950-1980 vo fotografii Fridricha Leopolda Slatinského, Jána Pardubského a Františka Tomíka.   Kuba, Dušan: Rok má dvanásť mesiacov.
             
Senica: Vladimír Durlák, 2016.
Autorove spomienky na štúdium na SVŠ Skalica.
  Senica: G & H, 2016.
Zbierka steampunkových poviedok s detektívnou zápletkou.
  Skalica: Záhorské múzeum, 2016.
Fotografická publikácia z výstavy.
  [Trnovec: Dušan Kuba], 2016.
Zbierka príležitostných básní.
             
Kubová, Irena:
Príbehy o priateľstvách.
  Chňupková, Veronika:
Maria Theresia.
  Čulenová, Eva:
Bohém z temnej doby.
  Literárna Senica Ladislava Novomeského.
             
Kubová, Irena: Príbehy o priateľstvách.   Chňupková, Veronika: Maria Theresia.   Čulenová, Eva: Bohém z temnej doby.   Literárna Senica Ladislava Novomeského.
             
[Trnovec: Irena Kubová], 2016.
Šesť príbehov so spoločnou témou - priateľstvo.
  Holíč: Mestský úrad, [2016].
Brožúra prináša pohľad na život v habsburskej monarchii v období panovania Márie Terézie.
  Senica: Záhorské osvetové stredisko, 2016.
Monografia zachytávajúca profesijný život akademika, vedca, umelca a vysokoškolského pedagóga pôsobiaceho v oblasti literárneho umenia na Slovensku.
  Senica: Záhorská knižnica, 2016.
Zbierka víťazných prác 30. ročníka autorskej súťaže.
             
Juráňová, Jana:
Žena moja drahá.
  Fordinálová, Eva:
Odklínanie Vajanského.
  Paprčka, Milan - Nádašiová, Simona:
Záhorie z neba.
  Kováč, Martin:
História evanjelického a.v. cirkevného zboru Sobotište.
             
Juráňová, Jana: Žena moja drahá.   Fordinálová, Eva: Odklínanie Vajanského.   Paprčka, Milan - Nádašiová, Simona: Záhorie z neba.   Kováč, Martin: História evanjelického a.v. cirkevného zboru Sobotište.
             
Bratislava: Slovart, 2016.
Kniha ponúka okrem kompletnej zachovanej korešpondencie P. O. Hviezdoslava svojej celoživotnej láske aj bohatý doplnkový materiál a vyniká grafickým spracovaním.
  Bratislava : Politologický odbor Matice slovenskej : Spolok slovenských spisovateľov, 2016.
Nový pohľad na celoživotné dielo významného slovenského spisovateľa a politika Svetozára Hurbana Vajanského pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia.
  Banská Bystrica: CBS, 2016.
Letecké fotografie známych i menej známych miest Záhoria.
  Sobotište: Cirkevný zbor ECAV, 2016.
Monografia o živote sobotišských evanjelikov.
             
Brezina, Peter:
Dobrovoľní hasiči Plaveckého Štvrtka. II. diel.
  Školek, Jozef:
Plavecké Podhradie.
  Stanislav, Pavol:
Pod a nad.
  Schmidt, Michal:
Keď hučali hory.
             
Brezina, Peter: Dobrovoľní hasiči Plaveckého Štvrtka. II. diel.   Školek, Jozef: Plavecké Podhradie.   Stanislav, Pavol: Pod a nad.   Schmidt, Michal: Keď hučali hory.
             
Plavecký Štvrtok: Obecný úrad, 2016.
Kniha približuje pôsobenie dobrovoľných požiarnikov v obci Plavecký Štvrtok v rokoch 1951-2016.
  Plavecké Podhradie: Obecný úrad nákladom P. Brezinu, 2016.
Monografie obce, minulosť i súčasnosť.
  Senica: Reco, 2016.
Básnická zbierka senického autora Pavla Stanislava (vlastným menom Pavol Pius).
  Senica: Michal Schmidt, 2016.
Kniha z čias, keď Michal Schmidt študoval na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave, i z obdobia Slovenského národného povstania, keď sa priamym účastníkom Povstania stal aj autorov otec – Jozef Schmidt (1908-1982) ako vojak posádky v Trnave a spolu s ním aj mnohí jeho kamaráti a rovesníci i zo Záhoria.
             
8. senické Zlaté jabĺčko.   Maca, Peter:
Púť, hľa, dlhá... dejiny ev. a. v. cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom.
  Bachratý, Bohumír - Zajíček, Štefan:
Ľubomír Hnátovič - Obrazy (1986-2016).
  Juríčková, Božena:
Ľubomír Miča - Horizonty.
             
8. senické Zlaté jabĺčko.   Maca, Peter: Púť, hľa, dlhá...  dejiny ev. a. v. cirkevného zboru v Moravskom Lieskovom.   Bachratý, Bohumír - Zajíček, Štefan: Ľubomír Hnátovič - Obrazy (1986-2016).   uríčková, Božena: Ľubomír Miča - Horizonty.
             
Senica: Základná umelecká škola, 2016.
Katalóg z výstavy.
  Moravské Lieskové: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, 2016.
Kniha senického rodáka o cirkevných dejinách obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie.
  Trnava: Trnavský samosprávny kraj, Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha,2016.
Katalóg z výstavy. Publikácia predstavuje maliarsku tvorbu autora zo Záhoria trvale od dorku 1982 žijúceho v Rakúsku k jeho nastávajúcim šesťdesiatinám.
  Senica: Ľubomír Miča, 2016.
Katalóg z výstavy. Publikácia približuje najnovšiu maliarsku abstraktnú tvorbu senického autora, predsedu o.z. SenART v Senici.
             
Rosa, Martin:
Boli súčasťou odboja.
  Zajíček, Štefan:
Dvadsiata členská výstava klubu výtvarníkov v Skalici.
  Mikuš, Tibor:
Identita a naše korene.
  Babják, Juraj:
Bolesť v kameni ukrytá.
             
Rosa, Martin: Boli súčasťou odboja.   Zajíček, Štefan: Dvadsiata členská výstava klubu výtvarníkov v Skalici.   >Mikuš, Tibor: Identita a naše korene.   Babják, Juraj: Bolesť v kameni ukrytá.
             
Senica: Záhorské osvetové stredisko, 2016.
Publikácia prináša prehľad osôb a osobností v období národnooslobodzovacieho boja počas 2. svetovej vojny v okrese Senica, Skalica a Myjava.
  Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha, 2016.
Katalóg z výstavy. Jubilejná výstava 22 členov Klubu výtvarníkov v Skalici k nastávajúcemu 40. výročiu jeho založenia.
  Trnava: Trnavský samosprávny kraj, 2016.
Prehľad kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v Trnavskom kraji.
  Bratislava: Pozsony/Pressburg, 2016.
Autor na príklade vyše štyristo zmapovaných pamätníkov na Slovensku ukazuje na rôznych úrovniach dobové prístupy k téme, pričom výpovednú hodnotu má nielen ich vzhľad a symbolika, nápisy, umiestnenia či autori, financovanie a materiál, ale aj rituály okolo nich a ich osudy.
             
Špaček, Jozef:
Od slova do slova.
  Drška, Richard:
Mestská správa Skalice do roku 1711.
  Markuš, Jozef:
Svetozár Hurban Vajanský.
  Hradský, Juraj:
Lamač - Blumenau.
             
Špaček, Jozef: Od slova do slova.   Drška, Richard: Mestská správa Skalice do roku 1711.   Markuš, Jozef: Svetozár Hurban Vajanský.   >Hradský, Juraj: Lamač - Blumenau.
             
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016.
Recenzie slovenských ale aj svetových autorov a texty späté s autorovou rodnou Skalicou.
  Skalica: Záhorské múzeum, 2016.
Publikácia mapuje fungovanie mestskej správy Skalice do roku 1711.
  Bratislava: Allegro, 2016.
Autor knihy okrem ponoru do hĺbok Vajanského osobnosti si všíma aj väzby s inými slovenskými osobnosťami.
  Bratislava: Marenčín PT, 2016.
História obce Lamač.
             
Lančarič, Adrián:
Hospodárska činnosť na panstve Ostrý Kameň v 18. storočí.
  Fulmeková, Denisa:
Konvália.
  Malacky a okolie 9.   Malacké pohľady: Výber z článkov.
             
Lančarič, Adrián: Hospodárska činnosť na panstve Ostrý Kameň v 18. storočí.   Fulmeková, Denisa: Konvália.   Malacky a okolie 9.   Malacké pohľady: Výber z článkov.
             
Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, Trnava: Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 2016.
Monografia sa venuje hospodárskym aktivitám a predovšetkým agrárnym dejinám na území Ostrokamenského panstva.
  Bratislava: Slovart, 2016.
Príbeh židovského dievčaťa Vali Reiszovej, ktorá sa počas holokaustu stala matkou dieťaťa františkánskeho mnícha a exponovaného slovenského básnika Rudolfa Dilonga.
  Malacky: Mestské centrum kultúry, 2016.
Zborník je v prevažnej miere zameraný na remeslá a živnosti v Malackách.
  Malacky: Malacké pohľady, 2016.
Kniha obsahuje doteraz knižne nepublikované články o Malackách.
             
Hatala, Marián:
Nespavosť alebo plus mínus štyri steny.
  Búran, Miroslav:
V hluchom svete.
  Búran, Miroslav:
Poblúdenie.
  Premeny života v habsburskej monarchii v časoch panovania Márie Terézie.
             
Hatala, Marián: Nespavosť alebo plus mínus štyri steny.   Búran, Miroslav: V hluchom svete.   Búran, Miroslav: Poblúdenie.   Premeny života v habsburskej monarchii v časoch panovania Márie Terézie.
             
Bratislava: Pectus, 2016.
Reflexívna lyrika sa venuje rodine, ľuďom, aktuálnym spoločenským a politickým reáliám, ku ktorým autor nebýva zhovievavý.
  Richard Lunter - Kicom, 2016.
Básnická zbierka.
  Richard Lunter - Kicom, 2016.
Majú úplne rozdielne povahy, pohybujú sa v odlišnom prostredí. Čo ich vlastne spája? Láska, priateľstvo, alebo len strach z osamelosti?
  Holíč, Mestský úrad, 2016.
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 17.06.2016 v Holíči na Holíčskom zámku.
             
Zajíček, Štefan:
Miroslav Korčák Keramika a kov.
  Juríčková, Božena:
Ilja Holešovský 50 rokov keramickej tvorby.
  Janáčková, Dana:
Medzinárodné výtvarné sympózium Spojené farby Záhoria/United colours of Záhorie.
  Janáčková, Dana:
Štefan Zajíček Kresby.
             
Zajíček, Štefan: Miroslav Korčák Keramika a kov.   Juríčková, Božena: Ilja Holešovský 50 rokov keramickej tvorby.   Janáčková, Dana: Medzinárodné výtvarné sympózium Spojené farby Záhoria/United colours of Záhorie.   Janáčková, Dana: Štefan Zajíček Kresby.
             
Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha v spolupráci s Mestom Skalica, 2016.
Katalóg výstavy. Publikácia podáva prehľad tvorby skalického keramikára, autora kovových objektov k 60. ročnému životnému jubileu.
  Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha v spolupráci s autorom, 2016.
Katalóg výstavy. Publikácia prezentuje prehľad celoživotnej keramickej tvorby významného keramika z trenčianskeho regiónu.
  Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha v spolupráci s Mestom Senica, 2016.
Katalóg výstavy. Publikácia predstavuje výsledky smpózia v osade U Kubicov, 8 autorov, z toho 5 Slovákov, 2 Čechov a 1 Bulhara spolu 7 maliarov a 1 sochára.
  Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom, 2016.
Katalóg výstavy. Publikácia sa zaoberá prehľadom kresliarskej tvorby autora s osobitným zreteľom na senické námety.
             
Janáčková, Dana - Zajíček, Štefan - Vyskočilová, Katarína:
Trojka Záhoria. Klub výtvarníkov Genesis Holíč, Občianske združenie SenART Senica, Klub výtvarníkov v Skalici.
           
             
Janáčková, Dana - Zajíček, Štefan - Vyskočilová, Katarína: Trojka Záhoria. Klub výtvarníkov Genesis Holíč, Občianske združenie SenART Senica, Klub výtvarníkov v Skalici.            
             
Senica: Záhorská galéria Jána Mudrocha v splupráci s klubmi, 2016.
Katalóg výstavy. Publikácia predstavuje tri kluby výtvarníkov v Holíči, Senici a v Skalici na ich prvej spoločnej výstave so 100 dielami od 55 autorov.
           

 

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.