Knihovníci vs. IT, digitálny a virtuálny svet

Knihovníci vs. IT, digitálny a virtuálny svet

Po 2 workshopoch zameraných na komunikačné, sociálne a kooperatívne kompetencie knihovníkov pokračujeme vo vzdelávacom projekte Hlásime sa k modernej knižnici. Pred nami je zlepšovanie IT zručností knihovníkov. 

IT kurz v celkovom rozsahu 16 vyučovacích hodín bude prebiehať počas letných mesiacov júl a august. Prvé tri stretnutia sa uskutočnia 7., 21. a 28. júla vždy po 4 vyučovacie hodiny. Lektorom kurzu bude Svetlana Švecová zo Súkromnej strednej odbornej školy podnikania, v ktorej priestoroch sa všetky stretnutia IT kurzu uskutočnia.

Kurz je určený pre všetkých knihovníkov regiónu Záhorie. V prípade záujmu je nutné vopred sa prihlásiť na mail: metodika@zahorskakniznica.eu.

Kurz z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.