Literárna historička Eva Fordinálová a básnik Pavol Stanislav Pius s desiatkou ďalších osobností kultúry prevzali Ceny Fra Angelica 2018

Literárna historička Eva Fordinálová a básnik Pavol Stanislav Pius s desiatkou ďalších osobností kultúry prevzali Ceny Fra Angelica 2018

20. februára 2018 večer odovzdali v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 12 osobnostiam z celého Slovenska Ceny Fra Angelica. Od roku 2002 ich udeľuje katolícka cirkev na Slovensku za rozvoj kresťanského umenia a kultúry k sviatku patróna umelcov – blahoslaveného Fra Angelica, talianskeho maliara a dominikánskeho kňaza (vlastným menom Giovanni z Fiesole), ktorý zomrel roku 1455.

Ocenenie popredným umelcom, vedcom a teoretikom odovzdali predseda Rady pre vedu, kultúru a vzdelanie pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS), ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Monsignor František Rábek, spolu s bratislavským arcibiskupom a predsedom KBS Stanislavom Zvolenským. Prítomný bol i apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello, ktorý popoludní v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebroval svätú omšu. Na slávnosti sa zúčastnili aj ďalší významní predstavitelia cirkvi, kultúry, umenia, vedy, vysokých škôl, priatelia, príbuzní a priaznivci ocenených osobností. Hudobným programom ju obohatil súbor Musica aeterna s umeleckým vedúcim Petrom Zajíčkom.
Udeľovanie cien moderoval herec a vysokoškolský pedagóg Štefan Bučko, prínosy osobností dokumentovali tiež veľkoplošnou prezentáciou fotografií o ich živote a diele.
V oblasti slovesného umenia ceny získali herec Ján Galovič, literárna vedkyňa, poetka a vysokoškolská profesorka Eva Fordinálová (rodáčka z Borského Mikuláša žijúca v Skalici) a básnik, dramatik, textár, autor literatúry pre deti a mládež Daniel Hevier.
Za prínos do oblasti výtvarného umenia ceny udelili historikovi umenia, súdnemu znalcovi pre výtvarné umenie a pedagógovi Mariánovi Kvasničkovi, Jánovi Lukáčovi (1958-2015) in memoriam a keramickej výtvarníčke Ivett Axamitovej.
V oblasti hudobného umenia prevzali ceny Fra Angelica Peter Reiffers (vedúci odboru Cirkevnej hudby na Štátnom konzervatóriu v Bratislave), Viliam Hafner – lekár a organizátor Cíferských hudobných jarí, a muzikologička, organistka a dramaturgička Viera Lukáčová – Donovalová.
V mimoriadnej kategórii ocenili rodáka z Nemčinian, v Senici žijúceho básnika Pavla Stanislava Piusa, sochára a medailéra Mariána Polonského, rodáka z Hubiny pri Piešťanoch pri príležitosti životného jubilea 75 rokov, a kňaza Jozefa Tomagu, rodáka z Gelnice - správcu farnosti Okoličné v srdci Liptova s jedným z najvýznamnejších neskorogotických chrámov na Slovensku.
Za všetkých ocenených poďakoval za ceny Fra Angelica básnik Daniel Hevier, ktorý charakterizujúc poslanie umenia a kultúry vyjadril zároveň osobné pocity tvorcu: „Dostali sme od Boha talenty, vlohy, predpoklady, nadania, schopnosti, ktoré nám boli zverené pre iných. Zázrak tvorenia je fascinujúci v tom, že ho rozdávaním pribúda, a že sa scvrkáva vtedy, keď ho chceme uchovať iba pre seba. Slovo či tón hudby alebo spevu vypustený z úst alebo spod prstov opúšťa svojho tvorcu, aby sa vzopäl voči ničote, aby sa postavil proti prázdnote a s chabou nádejou na prežitie pocítil závrat znovuzrodenia v čitateľovi, divákovi, prijímateľovi umeleckého činu. Farba, tvar, objem výtvarného diela zaberie svojou hmotou najprv fyzický priestor, aby vzápätí vstúpil do nepomerne rozľahlejšieho priestoru ľudskej mysle a srdca.“
Oceneným za rozvoj kresťanského umenia a kultúry na Slovensku aj menom knihovníkov a čitateľov Záhorskej knižnice v Senici srdečne blahoželáme.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20180222_angelica{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.