Literárne praktikum II. časť

Literárne praktikum II. časť

II.časť kreatívneho seminára zameraného na tvorivé písanie umeleckých textov zažili v našej knižnici vo štvrtok 29. novembra 2018 dvanásti študenti 8 a 9 ročníka zo Základných škôl v Senici. Pod vedením PhDr. Andrey Koltaiovej, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava sa učili svoje teoretické poznatky spájať s praktickou aplikáciou v texte.

Úvodná jazyková rozcvička, v ktorej študenti súťažili v praktickom používaní synoným, znalosti nárečových slov či frazeologizmov, navodila príjemnú a uvoľnenú atmosféru. Hlavnú časť seminára tvorili praktické kreatívne cvičenia, ktoré na seba priamo nadväzovali, v podstate tvorili základnú osnovu pre vytvorenie záverečného literárneho textu. Základom každého príbehu je postava, prostredie a príbeh. Nosnou témou tohto workshopu bola práve postava. Jednotlivé úlohy sa zameriavali na spôsoby modelovania literárnej postavy najskôr z fyzickej, vonkajšej stránky. Pokračovali sme v možnostiach vykreslenia postavy, využitia statického opisu, v jej budovaní ako fiktívnej osobnosti. Venovali sme sa dialógom, pásmu rozprávača a postáv, priamej reči i dramatickému stupňovaniu zápletky. Na základe toho všetkého sme sa snažili čo najautentickejšie vystihnúť charakter literárnej postavy, prepojiť popis fyzický a povahové vlastnosti. Vysvetlili sme si, čo sú stereotypy, ktoré prvky človek považuje za stereotypné a ako ich použiť či nepoužiť v literatúre. Študenti mali za úlohu vymyslieť vlastný záver a konfrontovať ho s predlohou. Vyvrcholením celého seminára bol autorský príbeh, v centre ktorého stála dostatočne vykreslená postava zasadená do ľubovoľného prostredia. Vznikli nám naozaj nevšedné dramatické zápletky a rôznorodé typy postáv.

Všetky práce sme spoločne rozoberali po obsahovej, ale aj po jazykovej a štylistickej stránke. Ocenení boli nielen autori troch najlepších prác, ale aj ostatní mladí nádejní spisovatelia. Ďakujeme za profesionálne vedenie seminárom PhDr. Andrei Koltaiovej, PhD.

Mgr. Katarína Turanská

 

 {gallery}20181203_praktikum{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.