Literárne praktikum II. časť

Literárne praktikum II. časť

II.časť kreatívneho seminára zameraného na tvorivé písanie umeleckých textov zažili v našej knižnici vo štvrtok 29. novembra 2018 dvanásti študenti 8 a 9 ročníka zo Základných škôl v Senici. Pod vedením PhDr. Andrey Koltaiovej, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava sa učili svoje teoretické poznatky spájať s praktickou aplikáciou v texte.

Úvodná jazyková rozcvička, v ktorej študenti súťažili v praktickom používaní synoným, znalosti nárečových slov či frazeologizmov, navodila príjemnú a uvoľnenú atmosféru. Hlavnú časť seminára tvorili praktické kreatívne cvičenia, ktoré na seba priamo nadväzovali, v podstate tvorili základnú osnovu pre vytvorenie záverečného literárneho textu. Základom každého príbehu je postava, prostredie a príbeh. Nosnou témou tohto workshopu bola práve postava. Jednotlivé úlohy sa zameriavali na spôsoby modelovania literárnej postavy najskôr z fyzickej, vonkajšej stránky. Pokračovali sme v možnostiach vykreslenia postavy, využitia statického opisu, v jej budovaní ako fiktívnej osobnosti. Venovali sme sa dialógom, pásmu rozprávača a postáv, priamej reči i dramatickému stupňovaniu zápletky. Na základe toho všetkého sme sa snažili čo najautentickejšie vystihnúť charakter literárnej postavy, prepojiť popis fyzický a povahové vlastnosti. Vysvetlili sme si, čo sú stereotypy, ktoré prvky človek považuje za stereotypné a ako ich použiť či nepoužiť v literatúre. Študenti mali za úlohu vymyslieť vlastný záver a konfrontovať ho s predlohou. Vyvrcholením celého seminára bol autorský príbeh, v centre ktorého stála dostatočne vykreslená postava zasadená do ľubovoľného prostredia. Vznikli nám naozaj nevšedné dramatické zápletky a rôznorodé typy postáv.

Všetky práce sme spoločne rozoberali po obsahovej, ale aj po jazykovej a štylistickej stránke. Ocenení boli nielen autori troch najlepších prác, ale aj ostatní mladí nádejní spisovatelia. Ďakujeme za profesionálne vedenie seminárom PhDr. Andrei Koltaiovej, PhD.

Mgr. Katarína Turanská

 

 {gallery}20181203_praktikum{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg alebo otvorte webovú stránku sezk.dawinci.sk a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

Vpravo hore kliknite na “Prihlásiť sa”:

Číslo preukazu je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu.

Heslo je Vaše priezvisko s diakritikou.

Napríklad Jozef Mrkvička bude mať heslo “Mrkvička”.

Po prihlásení sa sa Vám zobrazí zoznam vypožičaných kníh. Na ľavej strane zakliknite knihy, ktoré chcete predĺžiť, a kliknite na modré tlačidlo “Predĺžiť tituly”.

 Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Po prihlásení sa do svojho konta v Online katalógu (alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk) si cez “vyhľadávanie” nájdete konkrétnu knihu. Online katalóg vám vypíše, či je daná kniha “voľná” alebo “obsadená”, a podľa tejto informácie si môžete obsadenú knihu jedným klikom rezervovať. V prípade, že je voľná, si ju rovnako jedným klikom môžete objednať.

Rezervovať knihu je taktiež možné mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás mailom informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg alebo cez webstránku sezk.dawinci.sk). Do vyhľadávacieho okna napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na ikonu lupy. V zázname zobrazených kníh je uvedené,, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém DAWINCI Vás automaticky 3 dni pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.