M. R. Štefánik poučne aj hravo

M. R. Štefánik poučne aj hravo

V dňoch od 20. do 24. mája 2019 sme pre deti prvého stupňa základných škôl pripravili pútavé podujatie: spojili sme dôležité a poučné informácie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, rodákovi z neďalekých Košarísk, s atraktívnou prezentáciou formou komixu.

Výsledok? Ticho v knižnici, hoci v ňom boli plné triedy detí, a dychtivý záujem dozvedieť sa čo najviac. 

Štvrtého mája uplynulo sto rokov od smrti generála, politika, vedca a cestovateľa, ktorý sa výrazne zaslúžil o vznik Československej republiky. Je jednou z najvýznamnejších postáv našich novodobých dejín, a napriek tomu tak málo vieme o jeho neuveriteľnom živote. V Záhorskej knižnici sme využili príležitosť predstaviť žiakom I. stupňa základných škôl jeho osobnosť prostredníctvom knižnej novinky - komiksu Milan Rastislav Štefánik: Kreslený príbeh rodáka z Košarísk. Komix vytvorili mladé autorky zo Štefánikovho rodného kraja Nina Abramovičová a Lenka Mlčúchová. Deti neboli len pasívnymi poslucháčmi, naopak, pracovali samostatne a v pracovnom liste si aj overili, či dobre počúvali. Úspech mala pamäťová hra vytvorená z pexesa s reálnymi fotografiami zo života Štefánika. A kto by odolal možnosti vyfotografovať sa pri makete lietadla Caproni s generálskou čiapkou na hlave? Dokonca ani niektorí dospelí nie.

Stretnutia so Štefánikom v Záhorskej knižnici určite nekončia. Podujatie zostáva v našej aktuálnej ponuke a radi privítame ďalších zvedavých žiakov I. stupňa základných škôl.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.