Nová kniha Petry Nagyovej „Margaréta biela“ – život Heleny Weinwurmovej s číslom 2146

Nová kniha Petry Nagyovej „Margaréta biela“ – život Heleny Weinwurmovej s číslom 2146

Vo štvrtok 25. apríla 2019 v Dome kultúry v Skalici na podujatí Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA Skalica uviedli do života novú knihu novinárky a publicistka Petry Nagyovej a Petra a Pavla Weinwurmovcov „Margaréta biela“.

Vyšla iba nedávno vo vydavateľstve Slovart s podtitulom Príbeh dievčaťa z druhého slovenského transportu do Osvienčimu. Literárno-dramatické pásmo, ktoré precítene stvárnili a spevom i hudbou v Skalici obohatili študenti školy, priblížilo životný príbeh pani Heleny Weinwurmovej, rodáčky z Bučian, ktorá takmer 70 rokov svojho bezmála 90-ročného života prežila v Holíči a roku 2010 prevzala Cenu mesta.

            Pani Helena Weinwurmová, ako v príhovore uviedla riaditeľka SSOŠ VIA HUMANA Dana Dorothea Mikulová, bola takmer dve desaťročia spojená s touto vzdelávacou inštitúciou. Teta Hela, ako ju dôverne oslovovali v škole, na základe svojho životného príbehu „vydala svedectvo o krutostiach holokaustu, ale aj o sile – šíriť lásku a umení odpúšťať aj napriek krutej životnej skúsenosti...“ D. D. Mikulová zároveň podčiarkla: „Svet, ktorého sme súčasťou, potrebuje pozitívne príklady lásky a dobroty, aby sa premieňal, utváral a zdokonaľoval...“

            Auditóriu sa prihovorili aj primátorka Skalice Anna Mierna i primátor Holíča Zdenko Čambal, poslanec Trnavského samosprávneho kraja, ktorý okrem iného povedal: „Som presvedčený, že aj toto dnešné podujatie má svoj význam, a svoj odkaz v časoch, keď sa bagatelizuje – či už to bol židovský holokaust, rómsky holokaust, keď sa zvyšuje význam bývalého takzvaného Slovenského štátu a taktiež sa dehonestuje význam Slovenského národného povstania. To sú fakty a skutočnosti, o ktorých musíme hovoriť, a musíme spomínať aj tých ľudí, ktorí pri týchto hrôzach boli, ktorí ich prežili a ktorí vydali o týchto hrôzach svedectvo. Toto nech máme navždy na pamäti – hlavne tí mladí…“

            Medzi hosťami od nás i zo zahraničia (z Kanady či Izraela), boli aj syn Peter Weinwurm s manželkou, dcérou a ďalšími príbuznými a blízkymi, priateľkami pani Heleny i zástupcovia kultúrnych inštitúcií, samospráv, škôl, knižníc i médií.

            Osudy pani Heleny, ktorú ako 16-ročnú odvliekli do koncentračného tábora, sa v literárno-dramatickej podobe odvíjali na scéne ako to najplastickejšie svedectvo, čím táto skromná, a svojím životom i obdivuhodná žena musela prejsť. Narodila sa v Bučanoch ako Helena Weissová 24. apríla 1925, zomrela 22. apríla 2015  a pochovaná je v Bratislave.

            Po uvedení novej knihy do života v Bratislave 24. apríla, vo štvrtok 25. sa tak stalo v Skalici za účasti spoluautorov – Petry Nagyovej, žijúcej v španielskej Andalúzii a Petra Weinwurma, žijúceho v Kanade. V piatok 26. apríla 2019 knihu predstavia v Holíči.

            Počas besedy Tomáš Mikula s autormi knihy Petrou Nagyovou a Petrom Weinwurmom popísali nielen samotný dvaapolročný proces tvorby, kým kniha uzrela svetlo sveta, ale aj množstvo spomienok na osobnosť pani Heleny. V knihe jej synovia Peter a Pavel priniesli aj „pohľad novej generácie na prežitú maminu tragédiu a cez jej príbeh skúmajú aj svoju vlastnú identitu“.

            Kým sa do novej knihy „Margaréta biela“ začítate, trebárs aj vo fonde Záhorskej knižnice v Senici, vyberám z nej aspoň torzo z Prológu Petry Nagyovej. „Držíte v rukách knihu, ktorá je rekonštrukciou príbehu Heleny Weissovej, neskôr Weinwurmovej, ktorá sa 27. marca 1942 ocitla spolu so sestrou Aničkou medzi 703 mladými dievčatami v prvom západoslovenskom transporte z bratislavskej Patrónky do Osvienčimu. Je to príbeh, mladého dievčaťa, ktoré dospievalo v ženskej časti nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, do ktorého o pár týždňov nasledovala aj jej ďalšia sestra Šárka. Helenini rodičia, ako aj jej pätnásťročný brat Róbert a ďalší bratia, boli nacistami odsúdení na smrť...Helenin príbeh prináša svedectvo doby, v ktorej sa môže znenazdajky ocitnúť ktokoľvek a stať sa v nej nežiadúcim...“                     

TEXT A FOTO: MILAN SOUKUP  

{os-gal-19}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.