O ľudáckom režime s Marínou Zavackou

O ľudáckom režime s Marínou Zavackou

Utorok 3. marca 2020 patril stretnutiu s autorkou Marínou Zavackou. Ľudácka prevýchova, jedna z nominovaných kníh v súťaži Kniha Záhoria 2018, hovorí o 2 mesiacoch zo života Márie Janšákovej, rodáčky z Dojča, manželky Štefana Janšáka.

Po nástupe ľudáckeho režimu ju uväznili v ilavskej pevnosti pre nepriateľov režimu. Z akého dôvodu? Nikto nevedel. Po prepustení sa rozhodla z prežitej traumy vypísať. Jej zápisky pod názvom Cela 20 vyšli krátko po II. svetovej vojne a upadli do zabudnutia. Marína Zavacká sa k nim dostala – ako to často býva – náhodou. Pretože profesijne pracuje ako historička SAV a zaoberá sa práve dejinami propagandy a budovania politických lojalít v nedemokratických režimoch 20. storočia, zasadila spomienky Márie Janšákovej do kontextu doby a doplnila o bohatý fotografický materiál. Vznikla pôsobivá kniha nielen o 2 mesiacoch zo života jednej ženy, ale najmä aj o dobe a jej vplyve na život ľudí. 

Beseda o Ľudáckej prevýchove priniesla náročnú tému plnú podnetov na premýšľanie, no zároveň podanú zrozumiteľne i pre nás. Veríme, že stretnutie s Marínou Zavackou nebolo posledné – už dnes môžeme prisľúbiť ďalšiu besedu na tému súvisiacu s našou históriu, a napriek tomu výsostne súčasnou.

 {os-gal-59}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.