Odovzdaním diplomov a cien 1. decembra 2016 vyvrcholí jubilejný XXX. ročník celoštátnej autorskej súťaže LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2016

Odovzdaním diplomov a cien 1. decembra 2016 vyvrcholí jubilejný XXX. ročník celoštátnej autorskej súťaže LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2016

Do XXX. ročníka celoštátnej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského (LSLN) 2016 organizátori zo Záhorskej knižnice v Senici dostali od 160 autorov 375 súťažných prác. Posúdila ich odborná porota s básnikmi, spisovateľmi, publicistami a literárnymi kritikmi v zložení - predseda poroty Peter Valček a členovia - Dana Podracká, Marián Grupač a Karol Csiba. Odborný garantom súťaže je predseda Spoločnosti Ladislava Novomeského spisovateľ Peter Jaroš.
Vo štvrtok 1. decembra predpoludním  (od 10. hodiny) na rozborovom seminári budú ocenení autori s porotou v Záhorskej knižnici v Senici diskutovať o miere svojho talentu a možnostiach, ako ho ďalej rozvíjať.

Na poludnie (o 12.00 hod.) v obradnej sieni Mestského úradu v Senici prijmú osobnosti so zásluhami o rozvoj tejto úspešnej súťaže za tri desaťročia a zapíšu ich do Pamätnej knihy mesta Senica. Pri vzniku roku 1986 súťaž na podporu literárnych talentov bola regionálnou, od roku 1996 je celoštátnou. V I. ročníku ju oboslalo 23 účastníkov 97 poetickými a prozaickými prácami. Za tridsať rokov sa do nej zapojilo spolu 8183 súťažiacich s 22530 prácami.
Organizátormi jubilejného ročníka LSLN 2016 sú Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica a Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského, Literárne informačné centrum a Spolok slovenských spisovateľov Bratislava a Galéria Jána Mudrocha v Senici, kde o 14.30 odovzdajú najlepším vo veku od 10 do 87 rokov spolu 22 cien a 6 čestných uznaní v troch vekových kategóriách detí, stredoškolákov a dospelých v poézii a próze.  
V súťaži organizátorom a porotcom nikdy nešlo o počty účastníkov, ale o snahu dať šancu talentom rásť jednak prácou na sebe, ale i odbornými radami od renomovaných básnikov, spisovateľov, literárnych kritikov či pomocou knihovníkov.
V neskorobarokovom kaštieli Machatka postavenom roku 1760 podľa projektu F. A. Hillebranta - v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici Hlavnú cenu za poéziu  na počesť básnika Ladislava Novomeského (1904-1976), ako cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja  Tibora Mikuša, prevezme Kristína Oslejová z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici. Cenu Literárneho informačného centra ako hlavnú cenu za prózu porota rozhodla udeliť Zuzane Martiškovej z Topoľčian.
Mimoriadne v 30. ročníku celoštátnej autorskej súťaže Literárnej Senice Ladislava Novomeského odovzdajú aj Cenu poroty za poéziu najstaršej účastníčke – 87-ročnej Emílii Filipovej zo Svätého Petra.
Podobne, ako vo väčšine predchádzajúcich ročníkov i v jubilejnom roku Záhorská knižnica v Senici vydáva Bulletin víťazných prác XXX. ročníka LSLN 2016 s fotogalériou, spomienkami ocenených, dlhoročných i súčasných porotcov, podporovateľov a garantov súťaže. Riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupová pri jubileu podčiarkla, že „prácou na sebe, sa z tisícov, stovák a desiatok adeptov stávali po tridsať rokov z neznámych mien postupne ambiciózni jednotlivci. A z viacerých sú dnes plnohodnotní umelci slova – poeti i prozaici. Sme radi, že sme mohli byť pri rozvoji ich talentu.“
A ešte poetka Dana Podracká. Na adresu Kristíny Oslejovej - víťazky Hlavnej ceny za poéziu na XXX. Literárnej Senici Ladislava Novomeského 2016 okrem iného uviedla, čím porotu presvedčila o svojich kvalitách. „Súbor básní je nezvyčajne zrelý. Pracuje s podobenstvom, časovou návratnosťou aj s mystickou skúsenosťou… Básnické prostriedky, ktoré na to využíva, sú pôvodné. Pracuje s vnútorným obrazom a s vnútorne zažitou skúsenosťou. Oslejovej básne sú nevykonštruovane racionálne a zároveň pracujú s tajomstvom naznačeným v básnickom obraze, v jazyku...Jej postupy považujem za inovatívne, moderné a básnické.“
Oceneným srdečne blahoželáme. A prajeme im, aby svojou tvorbou raz siahli k takým vysokým literárnym métam, k akým sa svojím dielom prepracoval básnik Ladislav Novomeský, od ktorého úmrtia v septembri uplynulo 40 rokov. Senicu ako mesto svojich rodičov, kam sa vracal v časoch dobrých i zlých, považoval za svoj domov. Venoval jej i poému „Do mesta 30 minút“ a pri 100-ročnici od jeho narodenia na budove stanice osadili
na počesť básnika symbolický smerovník – Do mesta 30 minút a tunajšie Gymnázium nesie čestný názov Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici. V senickom parku pri budove DAV (niekdajšie Múzeum L. Novomeského), patriacej pod Centrum voľného času v Senici, stojí od roku 1984 socha básnika v nadživotnej veľkosti – dielo Jána Kulicha.
Súťaž sa uskutočnila pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, s finančnou podporou Mesta Senica a Slovenskej asociácie knižníc a podporil ju i Fond na podporu umenia - hlavný partner podujatia.

Text: Katarína Soukupová
Foto: Vladimír Holický

Odovzdaním diplomov a cien 1. decembra 2016  vyvrcholil jubilejný XXX. ročník celoštátnej autorskej súťaže LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2016

 

{gallery}20161201_lsln/galeria{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.