Plummer, Deborah: Hry pro rozvíjení sociálních dovedností u dětí 5-12 let

Plummer, Deborah: Hry pro rozvíjení sociálních dovedností u dětí 5-12 let

Každý chceme mít kamarády. K tomu, abychom si je dokázali najít a udržet, potřebujeme umět spoustu důležitých věcí - naslouchat, dělit se, pomáhat, soucítit, nesoutěžit, ale spolupracovat… Hry, které v této knize najdete, rozvíjejí právě tyhle dovednosti, a navíc jsou zábavné a nejsou k nim potřeba žádné složité pomůcky. Kniha je uvedena dvěma kapitolami, které objasňují důležité pojmy a vysvětlují, jak s hrami zacházet a jak je co nejlépe využívat. Hry je možné využít ve škole, v terapeutických a podpůrných skupinách, na dětských táborech nebo při setkávání různých dětských oddílů.Deborah M. Plummer je vysokoškolská pedagožka (De Montfort University, Leicester) a terapeutka, autorka řady publikací pro práci s dětmi i s dospělými. V Portále vyšly její knihy Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty, Učíme děti zvládat úzkost, obavy a stres, Hry pro rozvoj všímavosti či Hry pro zvládání hněvu.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.