Potraviny a ich pôvod: téma výsostne aktuálna aj pre Záhorskú knižnicu

Potraviny a ich pôvod: téma výsostne aktuálna aj pre Záhorskú knižnicu

Vo štvrtok 20. februára 2020 sme pripravili jedno z podujatí, ktorými sa snažíme reagovať na aktuálne dianie v spoločnosti, klásť otázky a hľadať odpovede.

V priestoroch kaviarne Coffee Shop sme zorganizovali besedu na výsostne aktuálnu tému - Potraviny naše každodenné včera, dnes a zajtra. Ponuku na spoluprácu od Záhorskej knižnice prijala Kvetoslava Jablonická, autorka publikácie Križovatky poľnohospodárstva na Záhorí. Do svojej besedy prizvala naslovo vzatých odborníkov z oblasti potravinárstva. O aktuálnej situácií debatovali Tatiana Lopúchová, riaditeľka Senických pekární a cukrární, a. s. a zároveň predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov SR, Blanka Praskačová, členka predstavenstva Syrárne Havran, a. s., Peter Španka z PD Senica, Marian Honza, bývalý  riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho, Peter Rafaj, zootechnik firmy Agropartner s. r. o. a Mária Čambalová, veterinárka z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Hoci by sa mohlo zdať, že debata bola výsostne odborná a pre verejnosť nezaujímavá, opak je pravdou. Rozvinula sa diskusia plná zaujímavých a podnetných myšlienok. Veď téma potravín a ich pôvodu v obchodnej sieti sa dotýka každého z nás. Z pôvodne potravinovo sebestačnej krajiny sme sa prepracovali k opačnej situácii – dnes dovážame takmer všetko, i to, čo vieme sami vypestovať. Situácia je vážna, nie však beznádejná. Obrat k lepšiemu máme v rukách predovšetkým my, spotrebitelia. A to možno už dnes. Keď najbližšie pôjdete nakupovať, položte si otázku: kúpim si jogurt, mlieko, mäso z Nemecka či USA, ktoré k nám putovali tisíce kilometrov, alebo uprednostním to naše, slovenské a regionálne?

{os-gal-58}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.