Požiar v knižnici?

Požiar v knižnici?

„Keď vyrastiem, budem hasičom!“ zvyknú hovorievať malí chlapci. Stretnúť sa naživo so skutočným hasičom, to sa ale nestáva každý deň.

V pondelok 3. júna 2019 sme v Záhorskej knižnici pripravili podujatie s názvom Horí v knižnici? Nie, nehorelo, len desiatky zvedavých detí sa stretli s ozajstným členom Hasičského a záchranného zboru, Ing. Jurajom Ševčíkom. Ako prvé dostali príležitosť porozprávať sa s ním, vyskúšať si hasičskú výstroj a dozvedieť sa o veľa zaujímavého deti I. stupňa I. Základnej školy, po nich žiaci II. stupňa Spojenej školy v Senici. Obe stretnutia bolo veľmi živé a spontánne: deti si zopakovali postup, čo robiť, ak by boli svedkami požiaru. Dozvedeli sa, ako požiarom predchádzať, na aké čísla treba zatelefonovať a čo povedať operačnému dôstojníkovi, aby pomoc prišla čo najskôr. O tom, čo sa následne deje, ak niekto zavolá na tiesňovú linku, informoval krátky inštruktážny film. Veľa detí využilo príležitosť vyskúšať si hasičskú prilbu i poťažkať kyslíkový prístroj, s ktorým hasiči absolvujú skutočné zásahy.

Po dnešnom stretnutí už 41 detí zo senických škôl vie, že nestačí vytočiť číslo 112 a povedať: „Ujo, tu horí!“ Aj keď všetci veríme, že dôvodov volať tiesňovú linku bude čo najmenej.

{os-gal-27}


#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.