Pracovné listy #pocity sú dôležité sme odovzdali do škôl

Pracovné listy #pocity sú dôležité sme odovzdali do škôl

Po mesiacoch usilovnej práce na obsahu a grafickom stvárnení sa už pracovné listy nachádzajú na mieste určenia: v školách.  

Ako prví ich dostali žiaci Spojenej školy, pre ktorých sme projekt realizovali. Nasledovali žiaci II. stupňa senických základných škôl.

Obsah pracovných listov vytvoril tím odborníkov: vedúca autorského kolektívu, psychologička Monika Grepiniaková, ďalej psychológovia Klára Šteruská a Martin Grepiniak a sociálna kurátorka Irena Ravasová. Ilustrácie a grafickú úpravu navrhol výtvarník Martin Fajnor. Súčasťou pracovných listov sú aj metodické pokyny pre vyučujúcich.

Cieľom pracovných listov #pocity sú dôležité je prispieť k sebapoznaniu detí a empatii, čo v konečnom dôsledku vedie k eliminácii šikany medzi mladými ľuďmi. Pracovné listy hovoria rečou detí a jednotlivé problémové situácie predstavujú formou komixu.

Projekt sme vytvorili do výzvy Bezpečne v komunite, bezpečne doma Nadácie pre deti Slovenska. Zo 125 hodnotených projektov uspelo 15.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.