Príďte si vybrať knihu!

Príďte si vybrať knihu!

Od pondelka 25. mája 2020 majú čitatelia možnosť vstúpiť do jednotlivých oddelení a vyberať si knihy vo voľnom výbere.

Aby knižnica mohla zabezpečiť vysoký hygienický štandard pre čitateľov i zamestnancov, až do odvolania platí upravený prevádzkový režim:

  1. Vstup do oddelení len s košíkom, počet čitateľov v jednotlivých oddeleniach je limitovaný.
  2. Maximálna doba pobytu čitateľa v jednom oddelení je 10 minút.
  3. Čitateľ si môže požičať max. 5 ks kníh.
  4. Možnosť vopred si knihy objednať telefonicky alebo mailom zostáva zachovaná.
  5. Požičané knihy je možné vrátiť po vstupe do hlavnej budovy. Všetky knihy po vrátení od čitateľov zostávajú v karanténe.
  6. Upravená výpožičná doba je od 7 h do 16 h počas pracovných dní.

 

Hygienické pokyny:

Do budovy vstupujte s rúškou.

Pri vstupe si dezinfikujte ruky.

Dodržujte 2 m odstupy.

 

Služby, ktoré nie sú dostupné až do odvolania:

- prezenčné výpožičky,

- verejný internet,

- študovne a čitárne.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.