Prihlasovanie výtvarných návrhov na mural je ukončené

Prihlasovanie výtvarných návrhov na mural je ukončené

Do 31. júla mohli profesionálni výtvarníci zasielať svoje návrhy na mural, ktorý by mal skrášliť už čoskoro zrekonštruovanú fasádu budovy Záhorskej knižnice. V danom termíne sme zaevidovali prihlášky 17 výtvarníkov, ktorí splnili dané kritériá. Tí zaslali spolu 28 výtvarných návrhov. 

V auguste zasadne komisia, ktorá výtvarné návrhy zhodnotí a rozhodne o prvých troch honorovaných miestach. Členmi hodnotiacej komisie sú Pavol Kalman (TTSK), Martin Džačovský (Mesto Senica), Silvia Sameková (Záhorská knižnica), Roman Popelár (odborný garant a riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha), Natália Žúrková (výtvarníčka, ZUŠ), Martin Čonka (architekt) a Martin Kleibl (kurátor, fotograf).

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.