Čítajme si... 2019

Čítajme si... 2019

Vo štvrtok 30. mája 2019 sa od 9:00 hod. do 15:00 čítalo v mnohých knižniciach, školách a kluboch po celom Slovensku. Samozrejme, aj v našej Záhorskej knižnici.  

Už tradične sme sa zapojili do - v poradí už 12. ročníka - najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku s názvom “ČÍTAJME SI 2019”. Podujatie, ktoré organizuje Linka detskej istoty v spolupráci s ďalšími partnermi, má ambiciózny cieľ. Chce deťom ukázať krásny svet fantázie ukrytý v knihách a pritiahnuť ich k pravidelným návštevám knižníc. Funkciu krstnej mamy podujatia už od samého začiatku plní spisovateľka pani Oľga Feldeková.

Ako prebiehal tohtoročný maratón v Záhorskej knižnici? Nič sme nenechali na náhodu, ešte pred jeho začiatkom kontaktovali pracovníčky detského oddelenia všetky senické základné školy, dohodli účasť jednotlivých tried a pripravili časový harmonogram. Keď nastal deň D, čitateľský maratón otvorila p. Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice. Privítala prvých čitateľov a hostí, ktorí prišli podporiť našich maratóncov: zástupcu primátora mesta Senica p. Filipa Lackoviča a p. Petra Kadlica, riaditeľa odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja. Pán Lackovič porozprával o svojom vzťahu k čítaniu, zaspomínal si na svoju obľúbenú detskú knihu a ako úvodný čestný čitateľ prečítal prvú stranu z knihy Pepína z Longitálu. Potešilo nás, že sa k osloveným triedam a oddeleniam školských klubov k čítaniu pridali aj jednotlivci, naši pravidelní návštevníci a čitatelia.

Čitateľský maratón sa skončil s úderom 15. hodiny. Na základe prezenčnej listiny, do ktorej sa podpisovali všetci, ktorí čítali, sme konštatovali: V Záhorskej knižnici sa do čítateľského maratónu zapojilo 187 čitateľov. Linka detskej istoty neskôr zverejnila aj údaj o celkovom počte čítajúcich detí, tohto roku ich bolo 32 425.

Všetkým čítajúcim chceme ešte raz srdečne poďakovať, okrem dobrého pocitu si odniesli z akcie diplom pre svoju triedu, malú sladkosť a knižnú záložku. A veríme, že aj niečo navyše, napríklad pocit, že čítať knihy je krásne.

{os-gal-26}

 

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.