Senica = naše mesto

Senica = naše mesto

Máte radi Senicu? My áno, a preto sme pre žiakov II. stupňa základných škôl pripravili dvojkolovú súťaž o histórii, osobnostiach a súčasnosti Senice.

Využili sme prirodzené detské vlastnosti ako zvedavosť a súťaživosť v prospech cieľa: prebudiť záujem o mesto, v ktorom žijeme, predstaviť ho ako zaujímavé miesto, o ktorom sa oplatí niečo vedieť.

Prvé kolo spočívalo v individuálnom testovaní žiakov prostredníctvom online testu, ktorý sme vytvorili len a len pre túto súťaž. Druhé kolo – už finálové – sa uskutočnilo 19. novembra 2019 v Dome kultúry. Zapojilo sa spolu 6 tímov, po dva z I., III. a IV. Základnej školy. Prvá úloha mnohých prekvapila – tímy si mali vymyslieť názvy, ktoré súvisia so Senicou. A tak už o malú chvíľu medzi sebou súťažili Fortňa, Naša Senica, Gazdovský spolok, Originálne deti zo Senice, Česká cesta či Senický hodváb.

A ako finálové kolo dopadlo? Veľmi dobre. Naším cieľom nebolo zisťovať, čo deti nevedia, práve naopak, tešiť sa z toho, čo vedia. Celkovým víťazom sa stalo družstvo Česká cesta, ktoré tvorili siedmaci z I. ZŠ Adela Cupáková, Timea Portášová a Michal Fischer. Na druhom mieste skončili šiestaci z III. ZŠ L. Forišková, B. Ravasová a M. Krbicová. Tretiu priečku obsadila opäť I. ZŠ s tímom Naša Senica v zložení Filip Filípek, Emma Mičová a Emma Pálková.

Ďakujeme súťažiacim a ich vyučujúcim, porote v zložení Filip Lackovič, Ján Hromek, Ján Peter a Silvia Sameková, Mestu Senica za darčeky pre všetkých zúčastnených a Nadácii ZSE, ktorá podujatie finančne podporila.

Prostredníctvom súťaže Senica = naše mesto sme chceli deťom ukázať Senicu ako dobré miesto pre život. Veríme, že sa nám to podarilo. 

{os-gal-47}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.