Slovenský hodváb stál za rozvojom Senice

Slovenský hodváb stál za rozvojom Senice

20. novembra 2019 sme privítali Jána Petra a Jána Hromeka. Známi amatérski historici zostali verní svojmu hlbokému záujmu o Senicu a prišli do Záhorskej knižnice porozprávať o Slovenskom hodvábe – o jeho histórii a vývoji, o tom, akú nezmazateľnú stopu zanechal v Senici a jej obyvateľoch.

Slovenský hodváb nebola len továreň na výrobu umelého vlákna. Zamestnávala tisíce pracovníkov a stála za rozvojom celého mesta. Aj na prvý pohľad nesúvisiace oblasti a aktivity boli so Slovenským hodvábom úzko prepojené a vďačia mu za svoj vznik a rozvoj. Príkladom môže byť amatérske divadlo, film, fotografia či dychová hudba, ale aj futbal. Práve SH vybudoval viaceré športoviská, ktoré Seničania využívajú až do dnešných dní. V závere stretnutia Ján Peter a Ján Hromek podpísali záujemcom svoju novú publikáciu Lesk a mat hodvábu, ktorá podrobne mapuje SH a jeho históriu.

Podujatie sme organizovali v rámci cyklu Mosty k senickej minulosti.

{os-gal-56}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.