Spomienka na Jozefa Bánskeho – oslava života umením

Spomienka na Jozefa Bánskeho – oslava života umením

V piatok 8. novembra 2019 sme si v Záhorskej galérii Jána Mudrocha prostredníctvom veršov pripomenuli 100. výročie narodenia Jozefa Bánskeho.

Človeka, ktorý tu kedysi medzi nami žil, miloval svoj rodný kraj a dôstojne reprezentoval neopakovateľné Záhorie; rodáka z Kunova, ktorý za sebou zanechal výraznú stopu v oblasti literárnej vedy, bibliografie a prekladateľstva. A to i napriek tomu, že mu nebol dopriaty dlhý život – zomrel spolu so svojimi 4 kolegami v roku 1956 pri leteckej havárii cestou na konferenciu bibliografov do Košíc. Literárno-hudobné pásmo poctili svojou návštevou viacerí významní hostia: obe dcéry Jozefa Bánskeho Katarína Bánska a Mária Egea, župan TTSK Jozef Viskupič, riaditeľ Poľského inštitútu Jacek Gajewski, primátor mesta Senica Martin Džačovský so svojím zástupcom Filipom Lackovičom a delegáciou z družobného mesta Pultusk na čele s primátorom  Wojciechom Gregorczykom. Prítomným sa prihovorili i Jozef Trgiňa, bývalý riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave a básnik Teodor Križka.

Potom už dostalo priestor umenie. Jozef Šimonovič predniesol výber z literárnej tvorby Jozefa Bánskeho zameraný predovšetkým na prvotiny z mladosti, kedy bola jeho citlivá duša najviac spätá so záhorským krajom. Básne sprostredkovali pocity, myšlienky i túžby mladého Jozefa Bánskeho. Hovorili najmä o jeho vzťahoch: k rodnému kraju, otcovi, k priateľom i k múze zo študentských čias Elze Čeppanovej. V závere odzneli aj preklady diel poľských autorov. Okrem Jozefa Šimonoviča ich predniesla Júlia Kičurová, študentka II. ročníka stredoeurópskych štúdii a poľštiny na Univerzite Komenského v Bratislave. Poézia podporená hudobnými vstupmi Ľuboša Hašana a Anny Hašanovej si vyslúžila potlesk zaplnenej Záhorskej galérie Jána Mudrocha a ukázala, že i spomienkové podujatie môže byť atraktívne a obohacujúce, a zároveň pôsobiť príjemne ľudsky.  

Organizátorom podujatia bola Záhorská knižnica Senica, spolupodieľala sa Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica.

{os-gal-46}

Foto: Ravando Mexa

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.