Týždeň slovenských knižníc 2019

Týždeň slovenských knižníc 2019

Záhorská knižnica v Senici - knižnica pre všetkých

 Seriál podujatí Týždňa slovenských knižníc v priestoroch Záhorskej knižnice v Senici

odštartovali v pondelok 4. marca 2019 predpoludním v oddelení literatúry pre deti a mládež predškoláci z Materskej školy Kalinčiakova Senica.

            Deti sa v sprievode svojich učiteliek Ivety Gallovej a Dariny Malatinskej zoznámili s knižnicou. Tety knihovníčky Katarína Turanská a Alena Poláková im priblížili chod detského oddelenia, jeho možnosti a ponuky. Spoločne potom rozvíjali aj výtvarnú tvorivosť inšpirovanú čítaním z rozprávkových kníh.

            Interaktívnym podujatím deti dokazovali tetám knihovníčkam aj svojim učiteľkám svoju pozornosť pri počúvaní rozprávok. Cibrili si pamäť. Pomocou pasteliek, svojej fantázie i lepidla a pripravených pomôcok z papiera  rozvíjali tiež svoju výtvarnú tvorivosť. Vyfarbovaním snežienok a ich ďalším dotváraním preniesli do knižnice svoju fantáziu, zručnosť. A na papieri sa napokon na všetkých usmievali poslovia jari -  vyfarbené i nalepené deťmi stvárnené snežienky.

            Po prečítaní úryvkov z knihy Hansa Christiana Andersena (Hora víl a iné rozprávky) a z knihy Emílie Hubočanovej (Zvieratká v abecede) deti tetám knihovníčkam tiež zaspievali, zarecitovali, zahrali sa spolu s nimi hry s hádankami. Pred školáci  Sofinka, Šimonko, Teo, Natálka, dvaja Adamkovia, Nastenka, Oliver, Lea, Tiara, Ľubko, Katka, Ninka i Benjamín potvrdili svoju bystrosť, pamäť, zmysel pre farby a pohyb. Nepriamo tak ukázali, že panie učiteľky v Materskej škole Kalinčiakova poklady kníh vedia úspešne zapájať do výchovy detí.          

Text a foto: Milan Soukup

{os-gal-7}

 

 

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.