Týždeň slovenských knižníc 2019

Týždeň slovenských knižníc 2019

Predajná výstava kníh vydavateľstva PORTÁL v Záhorskej knižnici v Senici

- Zaujal ma tu titul – Dialóg s nevedomím.

- Venujem sa pedagogike, nakoľko som učiteľka na základnej a na jazykovej škole momentálne na rodičovskej dovolenke a snažím sa to učenie podať takou hravou formou. Preto si tu vyberám tituly, ktoré sprostredkúvajú rôzne hry.

- Kúpila som si knihu 99 hier pre tréning mozgu u seniorov...

            Tak zareagovali tri ženy, ktoré som oslovil anketovou otázkou - čo ich zaujalo na predajnej výstave pedagogického vydavateľstva PORTÁL, ktorá pravidelne býva v ponuke Týždňa slovenských knižníc v Záhorskej knižnici v Senici. Tento raz tak bolo v stredu 6. marca 2019 od 9. do 15. hodiny.

            V študovni odbornej literatúry, kde bola výstavka nainštalovaná, sa záujemcom o produkciu vydavateľstva obetavo venovala pani riaditeľka PORTÁL Slovakia PaedDr. Nadežda Čabiňáková. „Opäť aj v tomto roku vydáme okolo stovky noviniek. Už sme vydali z tých klasikov napríklad od Konráda Lorenza Takzvané zlo (s podtitulom Prírodné zákonitosti agresie) aj o tom, ako agresie možno zvládať. Alebo pani profesorke Elene Lisej, ktorá učí na Paneurópskej univerzite, sme z pedagogiky vydali Psychodiagnostiku v riadení ľudských zdrojov. Titul je vhodný aj pre sociálnych pracovníkov aj pre učiteľov. Môžem napríklad ešte spomenúť pre oblasť materských škôl. V nej sme vydali titul Vedci v materskej škole. Jej spoluautorka pani docentka Ivana Rochovská učí v Levoči a jej mama je učiteľkou materskej školy v Pohorelej. I keď sme pražské vydavateľstvo, vždy sa snaží PORTÁL, ak ide o dobrú literatúru alebo o dobrú tému, vydávať knihy aj slovenským autorom. Pražské vydavateľstvo má dokopy asi 1300 titulov a sem do Senice sme prišli s výberom asi 200...“

            Kto teda hľadal čosi najnovšie zaujímavé alebo odborne fundované nielen v pedagogike, špeciálnej pedagogike, psychológii, populárno-náučnej literatúre, v sociálnych službách či v iných oblastiach, dostal na predajnej výstave PORTÁL-u  šancu, alebo aj tip, ako sa prostredníctvom e-shopu dá ku knihe dostať, ak už bola v senickom výbere vypredaná.                                                      

Text a foto: Milan Soukup

 

{os-gal-11}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.