Týždeň slovenských knižníc - PORTÁL, predajná výstava odbornej pedagogickej literatúry

Týždeň slovenských knižníc - PORTÁL, predajná výstava odbornej pedagogickej literatúry

V utorok 14. marca 2017 v rámci Týždňa slovenských knižníc do Záhorskej knižnice v Senici zavítala s Vydavateľstvom PORTÁL a jeho predajnou výstavou PaedDr. Nadežda Čabiňáková. Čo patrí medzi najhľadanejšie tituly z aktuálnej ponuky? „V tomto roku na prvé miesto dávam knihu „Inkluzívna pedagogika“ na ktorú som hrdá, lebo je to náš slovenský autor, známy vysokoškolský pedagóg, pán profesor Viktor Lechta, ktorý je zároveň európskym pedagógom, lebo učí aj na fakulte v Poľsku. Inkluzívna pedagogika je úžasná kniha, jej spoluautormi sú i profesorka Blanka Kudláčová, docent Andrej Rajský, ktorí učia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.“ Uviedla N. Čabiňáková.

Po akých knihách siahajú záujemcovia na tejto predajnej výstave tu na Záhorí? „Keď prichádzam do Senice, vždy sa teším na učiteľov špeciálnych škôl, učiteľky materských škôl, lebo v portfóliu Vydavateľstva PORTÁL im mám stále čo ponúknuť. Aj bežný človek si tu môže kúpiť niečo pre potešenie duše, alebo na tréning pamäti, v čom sme pri vydávaní kníh tiež exkluzívni.“
V pondelok bola podobná predajná výstava PORTÁL-u na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave, v stredu  15. marca bude popoludní podujatie k predstaveniu knihy „Inkluzívna pedagogika“ v Trnave na Trnavskej univerzite a vo štvrtok 16. marca v Týždni slovenských knižníc Vydavateľstvo PORTÁL zavíta s predajnou výstavou aj na Katolícku univerzitu v Ružomberku.
Popri knihovníkoch a pedagógoch sme na predajnej výstave PORTÁL-u v utorok v Záhorskej knižnici v Senici zastihli aj skupinu študentov - tretiakov z Obchodnej akadémie v Senici so stredoškolskou profesorkou  PhDr. Ivetou Hazuchovou, ktorá spolu s PaedDr. Nadeždou Čabiňákovou študentov v ponuke kníh zorientovali. Zároveň upriamili pozornosť mladých na tie odbory, v ktorých chcú stredoškoláci pokračovať aj na vysokej škole alebo k nim svojim záujmom inklinujú. Vydavateľstvo PORTÁL má v ponuke okolo 1670 titulov a ročne vydá 94-97 noviniek. V ZK Senica sa predstavilo s takmer 300 titulmi.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20170315_tsk3{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.