Týždeň slovenských knižníc 2019

Týždeň slovenských knižníc 2019

Záhorská knižnica v Senici – maľované rozprávky

V utorok 5. marca 2019 predpoludním navštívili oddelenie literatúry pre deti a mládež Záhorskej knižnice žiaci I. A  Základnej školy na Komenského ulici v Senici spolu s pani učiteľkou Vlastou Kuklišovou. V Týždni slovenských knižníc  sa zapojili do akcie – Maľujeme rozprávku.

            Adrian, Teodor, Jakub, Martin, Samuel, Kristián, Matúš, Bruno, Alexia, Amélia, Klára, Veronika, Miriam, Natália, Zara, dve Veroniky, dve Sofie, Liliana a Nela  sa vďaka tetám knihovníčkam Kataríne Turanskej a Alene Polákovej dozvedeli, ako sú označené knižky v regáloch knižnice tak, aby pri vyhľadávaní kníh z ponuky orientovali aj deti rôzneho veku.„Naše oddelenie v knižnici sa rozdeľuje na predčitateľský vek, to sú knihy označené žltým pásikom. Keď už budete väčší a naučíte sa čítať, tak bude pre vás mladší školský vek – knižky s modrým pásikom. Keď budete ešte väčší a budete si písať referáty alebo potrebovať nejaké encyklopédie, trebárs na prírodovedu či vlastivedu, máme tu náučné oddelenie. Tam sú knihy označené takýmto bielym pásom, ale pred ním je vždy číslo...“ Tety knihovníčky deti zorientovali, ako to v ich oddelení chodí. Deti sa zapájali do výkladu aj svojimi otázkami a postrehmi. Zaznelo dokonca z úst jedného prváčika, že aj on bude raz spisovateľom.

            Tety knihovníčky deťom prečítali z knižky Lastovičích rozprávok  Stanislava Štepku, ilustrovanej Svetozárom Mydlom. Deti reagovali na hádanky a tetám knihovníčkam i zaspievali a zarecitovali na dôkaz, že škola ich vedie k poznaniu, cibreniu pamäti, podporuje ich záujmy a rozvíja ich túžbu po vzdelaní.

            Po prečítaní rozprávky deti na tabuľu stvárnili lastovičky ako z knižky a prišli na rad aj nožničky, lep, pozorné oko pri vystrihovaní i vyfarbovaní lastovičiek a vytváraní domčeka pre týchto lietajúcich poslov jari.

            Výstavka hotových lastovičiek rozložená na tróne kráľa čitateľov v Záhorskej knižnici v Senici i spokojnosť detí naznačovali, že podujatie Maľujeme rozprávku sa prváčikom z II. ZŠ rátalo. Ale či naozaj, na to sme sa spýtali aj pani učiteľky z I.A Vlasty Kuklišovej: „Ďakujeme veľmi pekne za krásne strávené chvíle, ktoré boli prepletené rozprávkou, zábavnými úlohami. Deti mali tvorivú dielničku, boli zapojení do hádaniek, myslím, že sa im tu veľmi páčilo. Takisto bolo veľmi milé, že tety knihovníčky ukázali deťom jednotlivé oddelenia a dúfame, že sa tu nájdu noví budúci čitatelia.“                                                                

Text a foto: Milan Soukup

{os-gal-8}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.