V knižnici máme radi prírodu

V knižnici máme radi prírodu

Hneď v prvý prázdninový deň ráno zavítali do Záhorskej knižnice deti z letného mestského denného tábora Centra voľného času Stonožka v Senici.

Už na nich čakali lesní pedagógovia z š. p. Lesy SR, ktorí priniesli veľmi zaujímavé pomôcky zamerané na prírodu. Deti spoznávali stromy a ich listy, zisťovali, aký zvuk vydávajú rôzne druhy dreva, dozvedeli sa nové informácie o lesných zvieratách. „Čo by sme dali za také krásne pomôcky u nás v škole,“ vzdychla si prítomná pedagogička. Veru, deti si mohli opečiatkovať zošity motívmi rozmanitej zveri, zahrať si na dendrofóne či poskladať lesné puzzle. Pobyt v knižnici využili na 100 % - tvorivo a hravo sa dozvedeli nové informácie, ani si neuvedomili, že sa učia láske k prírode.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.