V Kútoch si uctili regionálneho historika, pedagóga, amatérskeho archológa Jozefa Mikuša

V Kútoch si uctili regionálneho historika, pedagóga, amatérskeho archológa Jozefa Mikuša

V nedeľu 1. októbra 2017 sme si v Kútoch pripomenuli 20. výročie úmrtia regionálneho historika, stredoškolského pedagóga a spoluzakladateľa osláv svätého Gorazda u nás, Jozefa Mikuša (1934-1997). Stalo sa tak svätou omšou vo Farskom kostole svätého Jozefa, in memoriam osobnosti udelili Medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, a na dome, kde žil, mu odhalili pamätnú tabuľu.

Svätú omšu celebroval tamojší rímskokatolícky farár František Moško. Prínos Jozefa Mikuša vyzdvihol prečítaním výstižného listu od svojho predchodcu, kňaza Ireneja Ciuttiho (pôsobil v Kútoch, teraz  je farárom v obci Hrachovište). Jozef Mikuš bol tiež publicistom, amatérskym archeológom, kultúrno-výchovným dejateľom, i oživovateľom činnosti Matice slovenskej v Kútoch. Jeho články nájde čitateľ aj na stránkach vlastivedného časopisu Záhorského múzea v Skalici – Záhorie.
Pri dome, kde Jozefovi Mikušovi odhalili pamätnú tabuľu, báseň od Milana Rúfusa zarecitoval Miroslav Palkovič, zaspieval spevokol Schola Cantorum pod vedením Antónie Palkovičovej, v prítomnosti vdovy po pedagógovi, Genovévy Mikušovej s rodinou, prehovorili o osobnosti viacerí rečníci. Podujatie spoločne pripravili Matica slovenská, obec Kúty a tamojšia Rímskokatolícka fara.
Pavol Mihal za Maticu slovenskú podčiarkol, že spomienkou „vzdávame úctu človeku, ktorý celý svoj život zasvätil práci s mládežou, rozvíjal regionálnu históriu, vyhľadával zabudnuté osobnosti regiónu, a v prvom rade vychovával mladú generáciu.“ Prebúdzal v nej lásku k histórii, národným tradíciám a vzdelaniu. Tým  dielo Jozefa Mikuša inšpiruje aj súčasníkov. „Lebo iba vzdelaný národ môže budovať zdravú a silnú krajinu s demokratickými  princípmi, kde právo, morálka, česť, etika a viera sú na prvom mieste.“
Starosta obce Kúty Branislav Vávra pripomenul, že Jozef Mikuš bol nielen kútskym rodákom, ale aj držiteľom viacerých vyznamenaní a Čestným občanom obce Kúty. Riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupová z poverenia trnavského župana Tibora Mikuša odovzdala Genovéve Mikušovej, vdove po osobnosti, in memoriam Pamätnú medailu predsedu TTSK Jozefovi Mikušovi „Za rozvoj kultúry a školstva v Trnavskom regióne“. Plastický prierez životom, dielom a odkazom J. Mikuša účastníkom spomienky predniesol jeho vnuk.
Pamätnú tabuľu, ktorú spoločne s vdovou G. Mikušovou odhalili starosta Branislav Vávra a Pavol Mihal, vysvätil kútsky farár František Moško.
Na podujatí v Kútoch sa zúčastnili  rodinní príslušníci a potomkovia osobnosti, pedagógovi bývalí žiaci, matičiari, priatelia histórie a archeológie zo širokého okolia i Kúťania, ktorí  J. Mikuša poznali osobne. Význam spomienky na človeka, ktorý nás opustil pred dvadsiatimi rokmi, veľavravne formuluje a podčiarkuje myšlienka z odhalenej pamätnej tabule: „Kto ducha národa prebúdza a ľudu slúži nezištne, toho pamiatka nikdy nezahynie.“ Záver podujatia umocnila hymnická pieseň „Kto za pravdu horí,“ čiže báseň Karola Kuzmányho(1806-1866), ktorú zhudobnil v Senici pôsobiaci rodák z Brezovej pod Bradlom, advokát a hudobný skladateľ Štefan Fajnor (1844-1909).

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20171002_mikus{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.