V súťaži „Poznaj svoj región“ zvíťazili Sekule pred Dojčom a III. ZŠ zo Senice

V súťaži „Poznaj svoj región“ zvíťazili Sekule pred Dojčom a III. ZŠ zo Senice

Vo štvrtok 22. júna 2017 sa finále súťaže okresu Senica „Poznaj svoj región“ (po prvýkrát v jej 12-ročnej histórii) uskutočnilo v kultúrnom dome v Hlbokom. Stalo sa tak v Roku Jozefa Miloslava Hurbana (1817-1888)  pri 200-ročnici od narodenia osobnosti. Starosta Hlbokého Ing. Miloš Čobrda za spoluorganizátorov ocenil, že práve v obci, kde Hurban prežil 45 najplodnejších rokov svojho života až do svojej smrti (a mal 9 detí), podujatie s Obcou Hlboké uskutočnili Záhorská knižnica v Senici a Miestny odbor Matice slovenskej v Senici. V 3-kolovej súťaži zápolili 4-členné družstvá Sekúľ, Čárov, Dojča, Šaštína-Stráží, Jablonice a III. Základnej školy v Senici. Súťaž moderovala Dominika Klenová a odpovede posudzovali – Ing. Valéria Kubíková, predsedníčka MO Matice slovenskej v Senici (predsedníčka poroty), a ako členky poroty - Vilma Tomášová, pracovníčka Pamätnej izby J. M. Hurbana v Hlbokom, a Mgr. Katarína Soukupová, riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici.

Jednotlivé súťažné tímy reprezentovali: Sekule – Sára Chválová, Michal Kudla, Eliška Kvietková a Jakub Valášek (pripravila ich učiteľka Mgr. Jana Škrabáková), Dojč – Zuzana Čižmárová, Tomáš Hasák, Jana Lajdová a Lujza Škodáčková (pripravila ich  Mgr. Ľubica Ušiaková), Čáry – Ema Brandysová, Monika Hamzová, Natália Petrášová a Kristína Rišková (pripravila ich Mgr. Zuzana Cintulová), Šaštín-Stráže – Leonard Komárek, Barbora Kováčová, Katarína Kozánková a Kristián Pribila (pripravil ich učiteľ Martin Baláž), Jablonicu – Simona Hrajnohová, Andrej Jurovatý, Hana Masárová a František Vašek (pripravila ich učiteľka Mgr. Anna Hamerlíková) a III. ZŠ zo Senice – Aneta Božková, Jakub Jankovič, Lucia Mičová a Alexandra Pappová (pripravila ich Mgr. Ľubica Jankovičová).
Deti v súťaži osvedčili vedomosti z histórie, súčasnosti a poznania osobností nášho regiónu. Odpovede v časovom limite, písomný test s alternatívami odpovedí, i viacero napínavých „rozstrelov“ pri rovnosti bodov nakoniec súťaž zdramatizovali. Na prvom mieste sa umiestnili po rozstrelových otázkach deti zo Sekúľ. O druhé a tretie miesto sa bojovalo veľmi dlho medzi deťmi z Dojča a z III. ZŠ zo Senice. „Striebornú“ priečku obsadili Dojčania a „bronzovú“ Seničania. Štvrté miesto patrí súťažiacim zo Šaštína-Stráží, piate Čáranom a šieste Jabloničanom.
Spevom a tancom súťaž v úvode obohatili deti z Hlbokého, ktoré pripravila riaditeľka tamojšej ZŠ Dana Textorová. Starosta Hlbokého priblížil prítomným viaceré aktivity a investície v obci v Roku J. M. Hurbana –  napríklad Náučný chodník s 8 zastávkami, obnovu pamätnej fary, rekonštrukciu kostola a ďalšie. Pozval všetkých na 17. septembra 2017, kedy v Hlbokom bude kultúrnymi podujatiami vrcholiť Hurbanov rok. M. Čobrda poukázal na význam života a diela J. M. Hurbana pre národ a Slovensko, lebo sú hodné inšpirovať aj súčasníkov, nielen politikov. Deti v 12. ročníku súťaže „Poznaj svoj región“ osvedčili vedomosti primerane tomu, ako ich k poznaniu histórie Záhoria a osobností Slovenska vedú v školách. Priebeh zápolenia naznačil, že upevňovať národné povedomie, rozvíjať poznanie a pestovať hrdosť na úspechy tých najlepších zo Slovenska – je proces bez konca. V ňom hodno pokračovať i v duchu odkazu J. M. Hurbana.
Súťažiaci, aj ich fanúšikovia z Dojča, si po súťaži mnohé vedomosti z histórie regiónu a Slovenska oživili aj vďaka pani Vilme Tomášovej v Pamätnej izbe J. M. Hurbana v Hlbokom. Starosta M. Čobrda deti previedol obnovenou pamätnou evanjelickou farou, kde Ľudovít Štúr (1815-1856) spolu s Michalom Miloslavom Hodžom  (1811-1870) a J. M. Hurbanom urobili dejinné rozhodnutie – uzákoniť spisovnú slovenčinu na základe stredoslovenských nárečí. Kyticu kvetov deti z Dojča položili k Hurbanovej mohyle na tamojšoim cintoríne. Starý hrob s náhrobníkom vybudovali za 850 zlatých z národnej zbierky roku 1892. Novšia Mohyla – dielo  architekta Dušana Jurkoviča (1868-1947), odhalili v Hlbokom pri storočnici Hurbanovskej revolúcie (1848/1849) roku 1948.

Text a foto: Milan Soukup

 

{gallery}20170623_psr{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.