Vplyv aktuálnej situácie na prevádzku knižnice

Vplyv aktuálnej situácie na prevádzku knižnice

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY

Naše služby poskytujeme v tzv. protokole ZÁKLAD, t. z. pre všetkých bez rozdielu. Okrem už tradičných opatrení je limitovaný počet čitateľov knižnice v jednotlivých oddeleniach. 

PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ

Kultúrny semafor obmedzuje počet návštevníkov na podujatiach. Pri komunitných aktivitách vieme dodržať maximálny počet účastníkov bez problémov. Realizáciu podujatí, pri ktorých očakávame väčší záujem verejnosti, sme nútení individuálne zvážiť. 

AKTIVITY PRE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Školy a školské zariadenia môžu navštevovať knižnicu i naďalej. Počet detí, ktoré k nám prídu, nie je obmedzený. Platí len zákaz miešať medzi sebou ročníky alebo triedy školského zariadenia (podľa aktuálnej farby).

Celý kultúrny semafor je k dispozícii TU

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie v knižnici. 

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.