Malí výtvarníci, Rozprávky Pavla Dobšinského sú tu opäť!

Malí výtvarníci, Rozprávky Pavla Dobšinského sú tu opäť!

Ako tému tohto ročníka sme zvolili rozprávku Škrupinový zámok. S rozprávkou sa môžete oboznámiť buď vo forme textu TU alebo audio verzie v podaní Roba Rotha TU

Uzávierka súťaže je 30. júna 2022. 

Súťažné kategórie:
kategória Materské školy: predškolské zariadenia
kategória I. stupeň ZŠ: 1. až 4. ročník ZŠ
kategória II. stupeň ZŠ: 5. až 9. ročník ZŠ a zodpovedajúce ročníky 8-ročného gymnázia
kategória Spojená škola: 1. až 9. ročník Spojenej školy
kategória ZUŠ: výtvarný odbor ZUŠ,

Výtvarné práce spolu s podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť do termínu uzávierky do Záhorskej knižnice.

Propozície a kontakt: TU

Súhlas so spracovaním osobných údajov (neplnoletý účastník súťaže): TU

Súťaž finančne podporilo Mesto Senica.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.