XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Emma Mikulcová - Čestné uznanie za poéziu v I. kategórii

XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Emma Mikulcová - Čestné uznanie za poéziu v I. kategórii

„Desaťročná Emma Mikulcová ešte neopustila hravý svet detstva, kam patria detské buntošenie pred spánkom či hravé varenie. Všetko je to súčasťou vnímania sveta nielen cez hru, ale aj cez slová. Nočný príbeh, ako cyklus dvoch básní autorka nazvala, je prípravou na prebudenie sa.“ Takto komentovala tvorbu Emmy Mikulcovej zo Žitavy, navštevujúcej Základnú umeleckú školu Imricha Godina vo Vrábľoch, poetka Dana Podracká. Emma literárne tvorí od siedmich rokov.

Ktoré doterajšie ocenenie z literárnych súťaží si najviac vážiš?
- Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Ktoré literárne súťaže na Slovensku pri rozvoji literárnych talentov považuješ za najvýznamnejšie?
- Literárnu Senicu Ladislava Novomeského, Hviezdoslavov Kubín, Škultétyho rečňovanky, Prednášam teda som – Kremnica - celoštátna prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy, vnútorného monológu a experimentálneho prednesu žiakov ZUŠ.

Na ktorých súťažiach popri LSLN 2018 si bola tohto roku úspešná?
- Hviezdoslavov Kubín, 1. miesto v školskom kole.

Čo pre teba znamená ocenenie zo Senice?
- Veľkú poctu a motiváciu písať ďalej.

Tvoj literárny vzor?
- Áno, mám. Gabrielu Futovú. Píše pútavo, vtipne a zaujímavo.

Myšlienka, ktorá ti pomáha zvládať aj ťažké situácie?
- Všetko bude dobré.

Aké ciele máš po skončení štúdia?
- Študujem na základnej škole a raz by som chcela byť spisovateľkou.

Tvoj literárny sen?
- Aby ľudia moje knihy a príbehy radi čítali.

Skúsiš sa nám predstaviť vtipne (výstižne) použijúc slová začínajúce sa hláskami tvojho mena a priezviska?
- EMMA MIKULCOVÁ Empatická Mierumilovná Mám Aj Mnoho Iných Kladov Určite Láskavá Citlivá Občas Veľavravná Adolescentka.

Ako si tohto roku pracovala na sebe, aby si bola v Senici úspešná?
- Píšem, pretože ma to baví.

Kniha, ktorá ťa naposledy výnimočne oslovila?
- Jim Benton – Milý denníček. Stotožnila som sa s hlavnou postavou.

Kto ti doteraz najviac pomohol pri rozvoji literárneho talentu?
- Mamina - Sylvia Mrázová, učiteľka literárno-dramatického odboru – Mgr. Monika Verešová.

Aká bude tvoja literárna „navštívenka“ charakterizujúc samu seba v rozsahu (Tuctových) 12, pritom „netuctových“ slov?
- Veľa ľudí potrebuje na písanie kľud, no mne sa lepšie vymýšľa v chaose. (Chaos ma inšpiruje.)

O čom sa dnes málo alebo nedostatočne hovorí?
- O knihách.

Ak už zbieraš námet na vlastnú knihu, o čom bude?
- Bude o malej brunetke, ktorá všade číta o blondínkach. A keďže o brunetkách nikto nepíše, rozhodla sa napísať ona svoju prvú knihu o nich. S názvom Nikde žiadna brunetka.

Čo želáš rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa na LSLN 2018 prišli ako ocenení podeliť o svoje skúsenosti?
- Veľa šťastia.

Ako by si pozvala iných na Literárnu Senicu 4-slovným sloganom, využijúc len slová začínajúce sa hláskami L, S, L, N?
- Len sa literárne naštartuj!

Srdečne blahoželáme k úspechu.

Fotografie Emmu Mikulcovú zachytili 6. decembra jednak na rozborových seminároch autorov s porotou v Záhorskej knižnici v Senici a tiež pri vyhlásení výsledkov LSLN 2018 v Základnej umeleckej škole v Senici.

FOTO: MILAN SOUKUP, JÚLIA KUBÍKOVÁ

 

{gallery}20181207_lsln_mikulcova{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.