XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Dominika Moravčíková - 1. miesto za prózu a 3. miesto za poéziu v III. kategórii

XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Dominika Moravčíková - 1. miesto za prózu a 3. miesto za poéziu v III. kategórii

Z hodnotenia porotkyne - poetky Dany Podrackej sme vybrali časť na margo poézie Dominiky Moravčíkovej zo Strečna, študujúcej na Karlovej univerzite v Prahe, ktorá sa autorsky literatúre venuje od 18 rokov. „Lyrizovanú podoba tzv. mestskej poézie má aj lyrika Dominiky Moravčíkovej.

V básni Vlastníkovi môjho mesta autorka zobrazuje nezvyčajnú podobu medzi imaginárnym vlastníkom mesta a jeho obyvateľmi, virtuálny vzťah medzi vlastníkom a vlastneným, ktorý sa usiluje ponechať si osobný priestor zámeny v zmysle vlastnenia seba samého bez známok vyvlastnenia. V ďalších veršoch prebásňuje osobný život s cudzincom, vzťah, v ktorom dvojica nemá nič spoločné. Ani byt, ani školu, ani kostol, dokonca ani jazyk, hoci ním spolu hovoria. Je to krajná forma odcudzenia, kde musia vo vzťahu zapracovať akési nomádske putá ustavičnej zmeny, aby nebola zanedbaná premena, o ktorú v postupne narastajúcom vzťahu v konečnom dôsledku ide.“

Ktoré bolo vaše doteraz najvýznamnejšie ocenenie z literárnych súťaží?
- Medziriadky, Cena Divadla Pôtoň 2017.

Ktoré súťaže na Slovensku pri rozvoji literárnych talentov považujete za najvýznamnejšie?
- Poviedka, Medziriadky.

Na ktorých súťažiach ste tohto roku boli úspešná?
- Poviedka – Prémia, Slávme to spoločne – 1. miesto, Hořovice Václava Hraběte – 3. miesto.

Máte literárny vzor?
- Gabriel García Márquez.

Váš literárny sen?
- Vydať prozaický debut.

Ako ste tohto roku pracovali na sebe, aby ste dosiahli v Literárnej Senici úspech?
- Písala som po nociach, a cez deň som v rámci možností žila tak, aby som mala o čom písať.

Kniha, ktorá vás naposledy výnimočne oslovila?
- Petr Borkovec – Lido di Dante.

Kto vám doteraz najviac pomohol pri rozvoji literárneho talentu?
- Marta Součková, lektorka literárneho sústredenia Medziriadky.

Ak zbierate námet na vašu prvú knihu, z akého prostredia bude?
- Slovenský vidiek.

Čo želáte rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa na LSLN 2018 prídu ako ocenení podeliť o svoje skúsenosti?
- Aby pokračovali v písaní.

Ešte pohľad na prózu Dominiky Moravčíkovej očami porotcov. Najskôr Soňa Uríková: „Práca s mytologickými motívmi, precízne budovanie atmosféry, výborná znalosť prostredia, to sú len niektoré z predností textov Dominiky Moravčíkovej. Príbehovosť je podstatná, čitateľa ťahá vpred a teší sa na vyvrcholenie.“ Ako ju videl Marek Vadas? „Rozsiahla víťazná práca Dominiky Moravčíkovej (Kútna plachta) s temnými etnografickými prvkami je záhadným príbehom, usadeným do bezčasia zapadnutej dediny. Autorka v nej stvorila svojbytný svet, osobité charaktery a znepokojivú zápletku.“

Blahoželáme k dvojnásobnému úspechu na XXXII. ročníku LSLN 2018.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.