XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Patrícia Gabrišová - 3. miesto v III. kategórii za prózu

XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Patrícia Gabrišová - 3. miesto v III. kategórii za prózu

Porotkyňa Soňa Uríková takto komentovala súťažné texty Patrície Gabrišovej: „Autorka odovzdala do súťaže dva texty.

Prvý, veľmi krátky, je skôr esejou o partnerských vzťahoch, ale je na ňom badať literárne premýšľanie. Text Mucha, ktorý je nosným pre toto ocenenie, výborne pracuje s atmosférou, napätím a motívom muchy, ktorý je dotiahnutý a nie prvoplánový. Rovnako ako prvý text sa aj tento venuje vzťahu muža a ženy.“ A ešte postrehy spisovateľa Marka Vadasa o ocenenom texte: „Mucha je dôsledne vypointovaný vzťahový príbeh o nefungujúcom manželstve a rozchode. Patrícia Gabrišová vie, ako ukázať celok len jemným naznačením detailu, dokáže hodnoverne vykresliť atmosféru a priblížiť vnútorný svet sklamanej ženy.“ Mgr. Patrícia Gabrišová z Rožňovej Neporadze je učiteľkou slovenského jazyka a dejepisu v Základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Nereprezentuje žiaden klub. Zatiaľ sa zúčastňovala len na komornejších literárnych stretnutiach jednak kvôli nedostatku času, ale aj kvôli introvertnejšej povahe.

Aké sú vaše doterajšie najvýznamnejšie ocenenia z literárnych súťaží?
- Účasť na literárnej súťaži ARS ŠAFARIKIANA v Košiciach - vďaka tvorivej atmosfére a možnosti stretnúť sa s fantastickými ľuďmi, s ktorými som dodnes v kontakte a od ktorých čerpám inšpiráciu a tvorivé podnety.

Ktoré literárne súťaže na Slovensku pri rozvoji literárnych talentov považujete za najvýznamnejšie?
- Ťažko vybrať z plejády jednu udalosť, asi by som spomenula POVIEDKU, BÁSNE, AKADEMICKÝ PREŠOV, ale svoje opodstatnenie majú aj regionálne súťaže a v podstate akákoľvek literárna súťaž, ktorá môže pôsobiť pre začínajúceho autora nejakým spôsobom ako hybná sila, ktorá uvedie všetko do pohybu.

Od akého veku sa venujete literatúre autorsky?
- Pokúšam sa písať od 16 rokov, ale pokladám sa skôr za vrelého a nadšeného čitateľa. Do istej miery boli moje básne sebavýpoveďou, o ich estetickej hodnote by sa dalo polemizovať… Možno až na vysokej škole som nadobudla dojem, že by sa moja vášeň pre písané slovo mohla zhmotniť a nadobudnúť pevný význam v texte, ale ešte si len nachádzam cestu - k svetu, k sebe samej… Autor vždy musí začínať od seba.

Čo pre vás znamená ocenenie v XXXII. ročníku celoštátnej súťaže LSLN 2018?
- Priznám sa, ako učiteľka slovenského jazyka som posielala skôr študentské práce a na vlastnú účasť som tak trochu pozabudla, takže ocenenie je naozaj príjemným prekvapením a vnímam ho ako posun - nielen v tvorivosti, ale aj v osobnostnej rovine, lebo mi to možno dodá odvahu pozitívnejšie vnímať vlastné texty.

Máte literárne vzory?
- Uchvacuje ma klasická ruská literatúra, súčasná slovenská poviedková tvorba, básne, ktoré sa dotknú mojej duše, ale takým ľudským (nielen literárnym) vzorom je pre mňa pán Dušan Dušek, keďže som ho mala tú česť stretnúť osobne - nesmiernou pokorou, ľudskosťou a mladistvou dušou. Myšlienkovo a aj ľudsky je mi blízke uvažovanie básnika Mariána Milčáka. Pokora - to je ozdravujúca veličina pre ľudstvo. Ďakujem za takéto vzory!

Máte svoje krédo, obľúbenú myšlienku, ktorá vám pomáha zvládať aj ťažké situácie?
- Omnia vincit amor (lat.) - láska premáha všetko - možno som idealista a večný snílek, ale známa téza nenávisť plodí len nenávisť sa ukazuje vo všetkým rovinách života, a preto láska, hoci to znie ako klišé, je jediná možnosť záchrany - a je pravda, že v niekoľkých mimoriadne závažných životných situáciách mi táto myšlienka umožnila prežiť a vyrovnať sa s osudom.

Aký je váš literárny sen?
- Ak sa preukáže dostatočná miera schopností, vôle, húževnatosti a výdrže - rada by som vydala knihu poviedok a básnickú zbierku. Doposiaľ som sa profilovala skôr v básnickej tvorbe, ale nevylučujem prozaické ambície.

Skúsite sa nám predstaviť výstižne použitím slov začínajúcich sa hláskami vášho mena?
- Posttraumatická Arteficiálne Teatrálna Reflexívne Ironická Cynická i Apriori (Neuchopiteľná).

Ako ste tohto roku pracovali na sebe, aby ste boli v Senici úspešná?
- Priznám sa, moja tvorba má „šuflíkový” charakter a nie je ani primárne určená na súťažné účely. Ak sa sebazdokonaľovaním dá nazvať čítanie, ktoré pre mňa (ako i ostatných nadšencov) nepredstavuje nijakú zvlášť námahu a vzdelávanie sa v súčasných trendoch, tak to tak nazvime. Vždy je možné zlepšovať sa…

Kniha, ktorá vás naposledy výnimočne oslovila?
- V súčasnosti si ma získal výber japonského haiku, francúzsky románopisec s ruským pôvodom Andrei Makine, ruský Ivan Bunin (keďže inklinujem práve k ruskej literatúre), Margaret Atwoodová a čiastočne Juli Zeh, nemecká autorka, povolaním právnička, ktorá v románe Hráčsky inštinkt pútavo odkazuje na nietzscheovskú filozofiu, či na koncept utrpenia od Dostojevského. Na Mesiaci autorského čítania v Košiciach som mala tiež možnosť spoznať viacerých tureckých autorov, ktorí ma uchvátili nezvyčajnou obraznosťou, odlišujúcou sa od európskych trendov.

Kto vám doteraz najviac pomohol pri literárnom raste?
- Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie v Košiciach, kde som študovala a tiež moji priatelia Jela, Mária a Milan, ale aj ďalší, vďaka ktorým som sa v literárnom svete necítila osamotená, ale našla v nich obojstrannú spriaznenosť.

O čom sa dnes málo hovorí?
- Príliš veľa pozornosti venujeme negatívnym javom, tomu, čo nefunguje, čo nám prekáža, čo nás užiera. Skúsme v sebe nájsť potenciál a radosť z každého momentu, ktorý nás naplní šťastím a prežiť ho...

Zbierate námet na vašu prvú knihu?
-Písať možno o všetkom, ale autenticky. Je teda pravdepodobné, že si námety zvolím z prostredia, ktoré ma bezprostredne oslovilo/osloví a aj po emocionálnej rovine sa ním možno doslova pohltiť.

Čo želáte rovesníkom, konkurentom alebo priateľom, ktorí sa na LSLN 2018 prišli ako ocenení podeliť o svoje skúsenosti?
- Množstvo pozitívnych podnetov, pochopenie pre konštruktívnu kritiku, veľa síl a chuti do (nielen literárneho) života.

Srdečne blahoželáme k oceneniu.

Fotografie zachytili Mgr. Patríciu Gabrišovú 6. decembra na rozborovom seminári ocenených autorov s porotou v Záhorskej knižnici v Senici a pri vyhlásení výsledkov LSLN 2018 v Základnej umeleckej škole v Senici.

FOTO: MILAN SOUKUP, JÚLIA KUBÍKOVÁ

 

{gallery}20181207_lsln_gabrisova{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.