Vyhodnotenie XXXII. ročníka autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018
Nech žije XXXIII. LSLN 2019 – LEN SA LITERÁRNE NAŠTARTUJ!...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Anna Semková - Čestné uznanie za poéziu v I. kategórii
„Štrnásťročná Anna Semková sleduje fyzické i psychické odchýlky človeka a ...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Natália Lovászová - 3. miesto v I. kategórii za poéziu
„Päť básní: Slza, Hviezdy, V daždi, Hra tieňov a Manipulácia....
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Pavel Bakajsa - Čestné uznanie za poéziu v III. kategórii
Z hodnotenia poroty (Dana Podracká a Eva Tomkuliaková posudzovali poéziu)...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Jakub Matys - 2. miesto v III. kategórii za prózu
„Autor pracuje s takmer filmovou obraznosťou, jeho štýl je kultivovaný,...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Patrícia Gabrišová - 3. miesto v III. kategórii za prózu
Porotkyňa Soňa Uríková takto komentovala súťažné texty Patrície Gabrišovej: „Autorka...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Nikoleta Preložníková - 2. miesto v II. kategórii za poéziu
20-ročná Nikoleta Preložníková z Bánova literárne tvorí od 12 rokov....
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Alžbeta Pavelová - Čestné uznanie za poéziu v II. kategórii
Ako sa zrkadlí tohtoročná do Senice odoslaná tvorba 16-ročnej Alžbety...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Kristián Lazarčík - 3. miesto v II. kategórii za poéziu
„Ako začiatok abecedy vzťahu vyznievajú štyri básne Kristiána Lazarčíka, označené...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Mária Juríková - 3. miesto v II. kategórii za prózu
O Márii Juríkovej z Piešťan, ak by sme chceli byť...
Propozície: Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018
Propozície k súťaži Trnavský samosprávny krajMesto SenicaZáhorská knižnica SenicaSpoločnosť Ladislava...
#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.