Vyhodnotenie XXXII. ročníka autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018

Vyhodnotenie XXXII. ročníka autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018

Nech žije XXXIII. LSLN 2019 – LEN SA LITERÁRNE NAŠTARTUJ!

Spolu 151 autorov s 311 prácami súťažilo v XXXII. ročníku celoštátnej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018. Vo štvrtok 6. decembra tí najlepší prevzali 24 cien a čestných uznaní.


Vyhlasovateľmi súťaže boli Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica, Mesto Senica, Literárne informačné centrum v Bratislave a Spoločnosť Ladislava Novomeského v Bratislave, hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.
Za doterajších 32 rokov sa do Literárnej Senice zapojilo spolu 8539 súťažiacich s 23273 poetickými, prozaickými i krátkymi dramatickými prácami.

Na rozborových seminároch riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová privítala porotcov z Literárneho informačného centra – Danu Podrackú, Evu Tomkuliakovú (posudzovali poéziu) a Soňu Uríkovú (hodnotila spolu s Markom Vadasom prózu). Marek Vadas sa ospravedlnil, nakoľko uvádzal na druhom konci Slovenska do života svoju novú knihu Zlá štvrť. Ocenení si na seminároch zoči-voči s porotcami ozrejmili mieru svojho talentu a zamýšľali sa nad šancami – ako ďalej literárne rásť.
Popoludní od 14. hodiny 30. minúty v Základnej umeleckej škole v Senici odovzdali ocenenia. Na slávnosti sa medzi hosťami zúčastnila PhDr. Ľubica Malá za Trnavský samosprávny kraj, za Mesto Senicu vedúci odboru kultúry, školstva a sociálnych vecí Mgr. Rastislav Vartiak, za Spoločnosť Ladislava Novomeského (senický klub) Dr. Ján Sadloň. Z partnerských knižníc v kraji prišli do Senice riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho z Trnavy Mgr. Lívia Koleková a riaditeľ Galantskej knižnice Mgr. Štefan Polák.
Hudobnými vstupmi vyhlásenie výsledkov spestrila klavíristka Alica Záhumenská. Literárnym pásmom podujatie obohatil Divadelný súbor Zádrapky. Pod režijným vedením učiteľky ZUŠ Senica Mgr. art. Lindy Petrákovej, ArtD. pripravili mozaiku textov zahraničných aj slovenských autorov (medzi nimi i vlaňajšieho laureáta Literárnej Senice Lukáša Ludvu, ktorý v programe účinkoval). V pásme venovanom snu, snívaniu a konfrontácii s bdelým vedomím a s realitou sa predstavili i Shadije Bordáčová, Martin Jediný, Štefan Šinko a Ema Vícenová.
Porotkyne Dana Podracká, Eva Tomkuliaková a Soňa Uríková zhodnotili úroveň prác a odovzdali väčšinu ocenení vrátane hlavnej ceny za prózu – Ceny Literárneho informačného centra Emme Vičanovej z Piešťan, študentke tamojšieho Gymnázia Pierra de Coubertina.
Hlavná cena za poéziu (aj vzhľadom na poetický odkaz básnika Ladislava Novomeského) sa udeľuje ako Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja, pod ktorého záštitou LSLN organizujeme. Nuž ju Petre Štefancovej z Jasenice, žiačke 5. ročníka Bilingválneho gymnázia Tomáša Ružičku v Žiline, odovzdala PhDr. Ľubica Malá.
Obe najvyššie ocenené Emma Vičanová i Petra Štefancová sa potom publiku predstavili v rozhovore s moderátorom vyhlásenia výsledkov – Mgr. Milanom Soukupom.
Bude mať naša súťaž pokračovanie? Riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová (vzhľadom na podporu vyslovovanú zo strany spoluorganizátorov a spoluvyhlasovateľov) vyjadrila nádej, že literárne talenty budú môcť svoje kvality konfrongtovať s názormi odbornej poroty aj v XXXIII. ročníku Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2019.
Záhorská knižnica vydala Bulletin víťazných prác XXXII. LSLN 2018, v ktorom nechýbajú 4-slovné slogany (zo slov začínajúcich sa hláskami L,S,L,N) akými by ocenení pozvali na našu súťaž iných. Z nich vyberáme – LEN SA LITERÁRNE NAŠTARTUJ! (autorka Emma Mikulcová zo Žitavy). Ako byť u nás úspešnými? LEN SLOVOM, LITEROU, NÁPADOM (Alexandra Viera Hozlárová z Handlovej). A do tretice - LIETAJ, SNÍVAJ, LEN NELEŇ! Radí Alžbeta Pavelová z Podoilinca. Nuž – dovidenia na Literárnej Senici opäť nabudúce.

Text: Milan Soukup
Foto: Milan Soukup, Júlia Kubíková

 

ROZHOVORY S OCENENÝMI AUTORMI

Petra Štefancová - Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja za poéziu

Emma Vičanová - 1. miesto v II. kategórii za prózu, Cena Literárneho informačného centra za prózu

Emma Mikulcová - Čestné uznanie za poéziu v I. kategórii

Alexandra Viera Hozlárová - 3. miesto v I. kategórii za prózu

Jozef Lukačovič - 2. miesto v I. kategórii za prózu

Marianna Ibrahimi - 1. miesto za prózu, 2. miesto za poéziu v I. kategórii

Adriana Šinková - 1. miesto v II. kategórii za poéziu

Mária Juríková - 3. miesto v II. kategórii za prózu

Kristián Lazarčík - 3. miesto v II. kategórii za poéziu

Alžbeta Pavelová - Čestné uznanie za poéziu v II. kategórii

Nikoleta Preložníková - 2. miesto v II. kategórii za poéziu

Patrícia Gabrišová - 3. miesto v III. kategórii za prózu

Jakub Matys - 2. miesto v III. kategórii za prózu

Pavel Bakajsa - Čestné uznanie za poéziu v III. kategórii

Natália Lovászová - 3. miesto v I. kategórii za poéziu

Anna Semková - Čestné uznanie za poéziu v I. kategórii

Dominika Moravčíková - 1. miesto za prózu a 3. miesto za poéziu v III. kategórii

Karin Kopčová - 2. miesto v II. kategórii za prózu

Veronika Chomová - 1. miesto v I. kategórii za poéziu

Kristína Janačková - 2. miesto v III. kategórii za poéziu

 

{gallery}20181207_lsln{/gallery}

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.