XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Alžbeta Pavelová - Čestné uznanie za poéziu v II. kategórii

XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Alžbeta Pavelová - Čestné uznanie za poéziu v II. kategórii

Ako sa zrkadlí tohtoročná do Senice odoslaná tvorba 16-ročnej Alžbety Pavelovej z Podolinca, študujúcej na Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči, v hodnotení poroty?

Poetka Dana Podracká s kolegyňou Evou Tomkuliakovou z Literárneho informačného centra v Bratislave o jej poézii napísali: „Básne Alžbety Pavelovej majú v sebe črty lyrizovanej prózy či prozaizovanej lyriky, obohatené aj o písanie v mužskom rode, teda o lyriku z pohľadu toho druhého v páre. Autorku zaujíma to, čo je posledné alebo prvé, to, čo mizne alebo má tendenciu uniknúť. Nevynecháva ani negatívne ostne ako „krv nenávisti“ či „jediný Zlý“, ktoré sú kompenzované túžbou po pokoji a pohľadom na dieťa ako nevinnú radosť života.“

Betka sa venuje literárnej tvorbe iba rok, úspešná bola zatiaľ iba v Senici a tak aj najvýznamnejšia je pre ňu práve naša súťaž.

Máš literárne vzory?
- Autorské vzory nemám, snažím sa ich nemať. Chcem, aby ma naďalej inšpirovali životné situácie a nečakané zvraty mojich všedných dní.

Aké je tvoje krédo, či obľúbená myšlienka, ktorá ti pomáha zvládať aj ťažké situácie?
- Nemám obľúbenú myšlienku, ktorá mi pomáha písať, ani zvládať ťažké životné situácie. Snažím sa nad všetkým pousmiať, aj keď nie vždy je to možné. Pomáha mi, keď sa na mňa niekto usmeje a zlepší mi náladu

Tvoje ambície po skončení štúdií?
- Študujem na SOŠ pedagogickej v Levoči, v odbore učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy. V tomto štúdiu ma veľmi oslovila psychológia a chcela by som v jej štúdiu pokračovať aj na vysokej škole. V literárnej tvorbe sa snažím zotrvať čo najdlhšie. Raz by som chcela vydať zbierku mojej tvorby.

Predstavíš sa nám výstižne slovami začínajúcimi sa hláskami tvojho mena a priezviska?
- ALŽBETA PAVELOVÁ – Ambiciózna Lenivá Žiarlivá Bombová Energická Tvorivá Autorka, Pečiem Aj Varím Egreše, Lietam Oblakmi, Voniam Agátom.

Ako si tohto roku pracovala na sebe, aby si bola v Senici úspešná?
- Snažila som sa vyčistiť si myseľ, obnoviť a aktualizovať svojho spisovateľského ducha, získavať nové inšpirácie z každodenných životov ľudí aj z toho môjho, načerpať nové sily a dýchať láskyplný vzduch, aby som bola pripravená napísať ďalšie diela.

Kniha, ktorá ťa naposledy oslovila?
- Má názov „Čo Koho Do Toho“ napísala ju slovenská spisovateľka Enja ( Eňa ) Rúčková. Poukazuje na to, ako nás predsudky dokážu odradiť od lásky a od všetkých životných šancí. Táto kniha je zároveň aj knihou, ktorá ma priviedla k čítaniu.

Kto ti doteraz najviac pomohol pri literárnom raste?
- Pomáha mi pani učiteľka PhDr. Marta Verbovská.

O čom sa málo hovorí, ale malo by sa…?
- O medziľudských vzťahoch všeobecne.

Čo želáš oceneným, ktorí sa do Senice prišli podeliť o svoje skúsenosti?
- Želám im veľa šťastia do života a aby sa im naďalej darilo v písaní.

Ako by si vtipným 4-slovným sloganom zo slov začínajúcich sa hláskami L, S, L, N pozvala nabudúce na Literárnu Senicu Ladislava Novomeského iných?
- Lietaj, snívaj, len neleň!

K oceneniu srdečne blahoželáme.

#newsletter

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.